Nemocnice AGEL Podhorská

Podhorská nemocnice modernizuje přístrojové vybavení

14. 3. 2016

Od roku 2005 investovala Podhorská nemocnice do přístrojů, modernizace a stavebních úprav přes 100 miliónů korun.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Markéta Stržínková

Čtyřmi novými přístroji se může pochlubit Podhorská nemocnice. Pro interní oddělení zdravotnického zařízení byly zakoupeny nové přístroje – ultrazvuk, EKG a holter EKG a tlakový holter, které jsou vybaveny celou řadou moderních funkcí a umožňují lepší diagnostiku. Investice do moderních přístrojů, které nahradily starší typy, přišla na více než 2 milióny korun. Nový ultrazvuk nejvyšší třídy je plně digitální a je vybaven třemi sondami. Nový přístroj lékaři využijí při vyšetření srdce – echokardiografie, břišních orgánů. Dále je možné provádět vyšetření měkkých tkání i cévního systému. „Ve srovnání s předešlým přístrojem můžeme nyní vyšetřovat daleko přesněji, neboť obraz je daleko podrobnější a zobrazuje i nejjemnější struktury,“ vysvětluje primář interního oddělení MUDr. Petr Opletal, s tím, že ultrazvuk je napojen na centrální uložiště, kde se snímky ukládají.

Další odborní lékaři v nemocnici se tak mohou do systému v případě potřeby napojit a dokumentaci pacienta si prohlédnout. „Protože máme na uložiště napojen také počítačový tomograf, mohou lékaři obrazové výstupy obou typů vyšetření srovnávat,“ uvádí primář Opletal další pozitivum, které investice přinesla. Ultrazvukové vyšetření je moderní šetrná diagnostická metoda, která nemá prakticky žádné kontraindikace, nepoškozuje pacienta a přináší množství diagnostických informací. „Ročně provedeme na ultrazvuku přes 1600 vyšetření břišních orgánů, téměř 2300 echokardiografických vyšetření, 320 vyšetření tepen a kolem 100 vyšetření měkkých struktur,“ doplnil primář. 

EKG je přístroj, který citlivě snímá elektrickou aktivitu srdce v čase. Pomocí vodičů, které jsou připevněné na hrudníku a končetinách, vyhodnocuje elektrické změny na srdci. Výsledek je obvykle zaznamenáván na speciální papír jako takzvaná EKG křivka. Tu potom lékař zhodnotí a podle ní může posuzovat srdeční funkci. Pomocí přístroje jde o velmi jednoduché, nenáročné a hlavně nebolestivé vyšetření, díky kterému je dokonalý přehled o elektrické aktivitě srdce. Každý stah srdečního svalu je doprovázen vznikem slabého elektrického napětí, které se šíří až na povrch těla, kde ho lze snímat EKG. Pokud někde v srdci dojde ke změně elektrické aktivity, může jít o nemoc.

„Ročně na EKG vyšetříme zhruba 7 500 pacientů,“ sdělil primář Opletal. Kardiologická ambulance má tři EKG holtery a jeden tlakový holter. EKG holter pomocí hrudních elektrod sleduje a zaznamenává činnost srdce po celých 24 hodin při normálních denních činnostech i ve spánku. Poté je EKG s pomocí počítače vyhodnoceno. Používá se pro záchyt arytmií a ischemické choroby srdeční. „Náš nový EKG holter umožňuje v některých případech nejen 24hodinovou, ale i 48hodinovou či dokonce týdenní EKG monitoraci k lepší diagnostice arytmií,“ vysvětlil primář. U tlakového holteru jde o ambulantní 24hodinové měření krevního tlaku. Vyšetření se provádí k upřesnění diagnózy vysokého krevního tlaku a k posuzování účinnosti léčby. Pacientovi je k pasu připevněn malý automatický tlakoměr a manžeta na paži. Poté pacient odchází domů a přístroj měří v pravidelných intervalech krevní tlak nafukováním manžety. Během dne se tak děje po 15 minutách a v průběhu noci po 30 minutách. Druhý den je přístroj odpojen a nález vyhodnocen. 

Od roku 2005 investovala Podhorská nemocnice do přístrojů, modernizace a stavebních úprav přes 100 miliónů korun. V roce 2015 nemocnice vynaložila do přístrojového vybavení, softwaru a stavebních úprav dalších 15 miliónů korun. „V loňském roce jsme obnovili přístroje v gastroenterologické ambulanci, zakoupili nový software do laboratoří nebo telemetry na sledování pacientů,“ uvádí předseda představenstva Podhorské nemocnice MUDr. Marián Olejník, MBA.