Nemocnice AGEL Podhorská

Stomická poradna Podhorské nemocnice pomáhá pacientům již 10 let

20. 1. 2016

Poradna byla jako jedna z prvních v Moravskoslezském kraji otevřena v roce 2005 a od té doby pomohla už více než stovce klientů – stomiků.

Text: Bc. Daniel Merhout, Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Markéta Stržínková

Již deset let funguje v Podhorské nemocnici stomická poradna, která je určená pro pacienty se střevním vývodem. Poradna slouží lidem, kteří se většinou po onkochirurgických operacích na čas nebo na stálo stali stomiky. Těch stále přibývá, neboť rakovina střev patří k nejčastějším nádorovým onemocněním u nás. Stomická poradna v bruntálské Podhorské nemocnici byla jako jedna z prvních v Moravskoslezském kraji otevřena v roce 2005 a od té doby pomohla už více než stovce klientů. Pacientům v poradně poradí nejen v rámci předoperační přípravy, ale také jak řešit různé komplikace spojené s tímto problémem nebo jak si správně vybrat dostupné pomůcky. „U nás se dozvědí všechno, co se týká střevního vývodu a praktického života s ním. Klientům vysvětlíme, jaké pomůcky lze používat, ale řešíme i jiné věci. Pacienti se často ptají na to, jestli mohou dál sportovat nebo jak to bude se sexuálním životem. Zvláště pro muže je to citlivé téma. V poradně je pak prostor i pro praktické ukázky,“ vysvětluje zdravotní sestra poradny Lenka Horská s tím, že poradit se mohou přijít v první řadě samotní pacienti, kteří mají střevní vývod. Ať už dočasný nebo trvalý. „Uvítáme ale i příbuzné nebo blízké těchto pacientů,“ doplnila.

Stomici jsou lidé s dočasně či trvale vyvedeným střevem nebo močovodem. Jde o zdravotně postižené lidi, kteří mají dočasně nebo trvale vyvedený dutý orgán na povrch těla. Nejčastěji je vyvedeno tlusté střevo, tenké střevo nebo močové cesty, čímž dochází ke změně základních fyziologických funkcí, k neovládatelnému vyprazdňování stolice, střevního obsahu nebo moči nepřirozenou cestou s nutností. A jaké jsou příčiny, že se člověk stane stomikem? U trvalých stomií je to většinou následek nádorového onemocnění střev. Nebo také může být na vině úraz, během kterého dojde k porušení střeva a není možnost, aby chirurg trávicí systém nějak navázal. V takových případech se také přistupuje ke stomii. U těch dočasných může být příčinou například zánětlivé onemocnění střev, u kterého se udělá kvůli jejich odlehčení. Obejde se určitý úsek a udělá se provizorní konečník. Střevo si odpočine a po nějaké době se zase napojí. Pacientovi pak zůstane jen malá jizva a stolice znovu odchází klasickou cestou, konečníkem. Také existují i stomici urostomičtí, kteří mají vývod z močového ústrojí. Ale ti většinou míří pro radu na urologickou ambulanci. 

Pokud se lidé dozvědí, že budou muset mít stomii, zpočátku řeší spíše psychickou stránku života. „Mají pocit, že se stomií se nedá žít. Takové pocity časem odeznívají, jakmile se klient se stomií sžije a naučí se o ni pečovat,“ říká Lenka Horská, která ve stomické poradně Podhorské nemocnice působí již od jejího otevření. Podle ní jsou informace o této problematice všeobecně mezi lidmi málo rozšířeny. „Bohužel se u klientů a jejich rodinných příslušníků stále setkáváme s různými mýty, například že stomii má člověk po rakovině, že stomie je navždy, že je člověk na stomii příliš mladý nebo že kvůli zápachu nebude moci mezi lidi,“ uvádí zdravotní sestra z poradny Bc. Jiřina Hradilová, podle které se o tuto problematiku lidé všeobecně málo zajímají.„Je to úplně zbytečné společenské tabu, jako by stomie bylo něco, za co se má člověk stydět,“ dodává sestra Hradilová. „Ve chvíli, kdy člověk sám nebo jeho blízký stomii má, může načerpat spoustu informací na internetu, ve spolcích, v časopisech. Klient s „novou“ stomií přichází do poradny vybaven základním materiálem a informacemi z pracoviště, kde byl odoperován. 

Podrobnější informace dostane právě u nás,“ dodává zdravotní sestra Horská, která klientům radí například s výběrem pomůcek, kterých je k dostání skutečně mnoho, takže pacient má možnost návratu do běžného života téměř bez omezení. „Své“ pomůcky si vyberou plavci i milovníci tance. Poradna je v bruntálské Podhorské nemocnici umístěná na septické chirurgické ambulanci ve druhém patře. Slouží pacientům každou středu, otevřena je od 13.00 do 15.00 hodin. Do poradny je důležité se objednat, a to na čísle 554 700 320.