Nemocnice AGEL Podhorská

Podhorská nemocnice nově nabízí léčbu pomocí inzulinových analog

1. 9. 2015

Inzulinová analoga jsou k dispozici stávajícím i novým pacientům, a to na základě doporučení lékaře.

Text: Bc. Lucie Drahošová / Foto: Mgr. Markéta Stržínková

Podhorská nemocnice rozšiřuje svou nabídku léčby cukrovky o inzulinová analoga. Oproti běžně používanému humánnímu inzulinu nabízejí analoga nižší riziko hypoglykémie, slibují zvýšení hmotnosti pacienta a celkově daleko přesněji napodobují fyziologickou sekreci inzulinu, díky čemuž nabízejí léčbu účinnou a bezpečnou zároveň. Vhodnými adepty na tuto léčbu jsou pacienti jak s diabetem 1.typu, tak i pacienti s daleko častějším diabetem typu 2. Diabetes mellitus, čili úplavice cukrová, v Česku trápí přes 800 tisíc lidí a její léčba nebývá snadná. Znamená totiž nutnost napodobit způsob, jakým zdravý lidský organismus hospodaří s glukózou, tedy jednoduchým cukrem. „Aby cukr vůbec mohl vstoupit do buňky, je k tomu zapotřebí inzulin, který se standardně sám uvolňuje po jídle nebo při fyzické námaze. Pokud to tak ale nefunguje, je potřeba inzulin dodávat uměle, a to v přesných intervalech i dávkách,“ vysvětluje lékařka diabetologické ambulance Podhorské nemocnice MUDr. Jana Trněná. 

Ulehčení pro pacienty by ale mohla přinést léčba inzulinovými analogy, která aktuálně využívá i Podhorská nemocnice. Analoga jsou biosynteticky připravené napodobeniny inzulinu, kdy je změnou jeho původní struktury dosaženo dalších pozitivních vlastností. „Například u krátkodobě působících analog je oproti humánnímu inzulinu rychlejší nástup účinku, a to do 15 minut, což je o polovinu kratší čas. Obecně pak ve srovnání s humánním inzulinem analoga nabízejí při stejné úrovni kompenzace výrazně nižší riziko hypoglykémie a také nižší intraindividuální rozmanitost účinku, a tedy i lepší předvídatelnost metabolického efektu,“ dodává MUDr. Jana Trněná. Inzulinová analoga budou moci v Podhorské nemocnici nově využít jak stávající, tak i noví pacienti s diabetem, a to na základě doporučení lékařem.