Nemocnice AGEL Podhorská

V Podhorské nemocnici pacienty s onemocněním srdce hlídají nové telemetry

4. 6. 2015

Díky telemetrii dokážou lékaři nepřetržitě sledovat srdeční rytmus, určit rychlou diagnózu a zachránit tak prakticky pacientovi život.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Markéta Stržínková

Podhorská nemocnice zakoupila šest nových moderních přístrojů sloužících k sledování srdečního rytmu. Takzvané telemetry ocení zejména pacienti s onemocněním srdce. Pořízení nových telemetrů pro interní oddělení přišlo nemocnici na 160 000 korun. Telemetrický přístroj ocení zejména pacienti po infarktu myokardu a dalších kardiovaskulárních chorobách, kteří jsou ve vyšším riziku poruchy srdečního rytmu. „Díky telemetrii dokážou lékaři nepřetržitě sledovat srdeční rytmus, určit rychlou diagnózu a zachránit tak prakticky pacientovi život,“ říká MUDr. Petr Opletal, primář interního oddělení. Pacienti jsou v případě použití telemetrie vybaveni EKG snímačem, který nosí po dobu 24 hodin denně na krku a prostřednictvím něhož je trvale snímán jejich EKG rytmus, který je v aktuálním čase přenášen na centrální monitor umístěný na pracovně sester. Slouží k monitoraci srdeční akce, počtu pulzů a dechů pacienta na dálku, takže dokáže detekovat životu nebezpečné arytmie. 

Pacient má tento přístroj připevněný čtyřmi nalepovacími elektrodami na hrudníku. Pacientův pohyb po oddělení není nijak omezený. Zpracovaný signál vysílá jednotka bezdrátově do sledovacího monitoru, který je umístěn na sesterně. Pokud telemetr zachytí nějakou nepravidelnost v srdečním rytmu pacienta, okamžitě začne alarmovat a pacientovi je okamžitě poskytnuta včasná pomoc. Nové telemetry nahradily starší typy, které měli v nemocnici od roku 2009. Celkem je nyní na interním oddělení pro pacienty připravených 16 telemetrů, takže lze měřit parametry současně až u 16 klientů. Díky novému telemetrickému systému mohou lékaři nemocnice mnohem přesněji diagnostikovat srdeční nemoci. Přístroj také zároveň umožňuje mnohem efektivnější léčbu. V případě záchytu život ohrožující takzvané maligní arytmie přístroj alarmuje personál k poskytnutí okamžité pomoci. V těchto případech EKG telemetrie doslova zachraňuje pacientovi život. 

„Například nedávno byl na našem oddělení hospitalizován pacient po srdečním infarktu. Přestože byl muž bez jakýchkoliv potíží, byl, vzhledem k rozsahu prodělaného infarktu, telemetricky monitorován. V nočních hodinách, v době spánku pacienta, byla sestrou zachycena na monitoru zhoubná arytmie tzv. fibrilace komor. Okamžitý terapeutický zákrok – defibrilace, zachránila pacientovi život,“ vysvětluje na konkrétním případu přínos nového přístroje primář MUDr. Petr Opletal. Od roku 2005 investovala Podhorská nemocnice do přístrojů, modernizace a stavebních úprav přes 100 miliónů korun. I v současnosti nemocnice investuje, přičemž v roce 2015 plánuje vynaložit do přístrojového vybavení, softwaru a stavebních úprav dalších 11 miliónů korun. „V letošním roce jsme zakoupili nový software do laboratoří, plánujeme ještě obnovu přístrojů v gastroenterologické ambulanci za 2 milióny, nákup nového ultrazvukového přístroje za 1,5 miliónu nebo nákup nového sanitního vozu za 1,2 miliónu korun,“ dodává předseda představenstva Podhorské nemocnice MUDr. Marián Olejník, MBA.