Nemocnice AGEL Podhorská

Podhorská nemocnice zakoupila formaldehydovou sterilizaci

20. 11. 2014

Důvodem pořízení přístroje je modernizace sterilizačního pracoviště nemocnice.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Štěpánka Řehová

Novou formaldehydovou sterilizaci zakoupila Podhorská nemocnice. Moderní zařízení je určené pro sterilizaci materiálů a předmětů, které nelze sterilizovat fyzikálními metodami. Nová formaldehydová sterilizace, která nahradila starší typ, přišla nemocnici na téměř dva milióny korun. „Důvodem pořízení přístroje je modernizace sterilizačního pracoviště,“ říká hlavní sestra nemocnice Eva Krulišová s tím, že v novém zařízení se jedná o chemickou metodu, která je vysoce šetrná k přístrojům a zajišťuje spolehlivou sterilizaci. Formaldehydová sterilizace je používána především pro termolabilní nástroje, optické přístroje a pomůcky z kombinovaných materiálů. „Přístrojem lze sterilizovat předměty atypických tvarů a rozměrů, jako například endoskopické nástroje využívané k miniinvazivním operačním výkonům prováděným v naší nemocnici. Sterilizované předměty jsou připraveny k použití ihned po ukončení sterilizačního cyklu,“ uvedla Eva Krulišová. Na pracovišti formaldehydové sterilizace v Podhorské nemocnici pracuje speciálně vyškolený personál, který obsluhuje sterilizační přístroj. Sterilizačním médiem jsou plyny předepsaného složení, koncentrace a teploty, kdy působením plynné směsi formaldehydu s vodní párou dochází k procesu zabezpečujícímu usmrcení všech životaschopných mikroorganismů včetně odolných spór – tedy bakterií, které přežívají i za nepříznivých podmínek. „Teplota sterilizačního média je 60 až 75° Celsia, proto je tato metoda šetrná k citlivým materiálům,“ dodává hlavní sestra.