Nemocnice AGEL Podhorská

Dvě zmodernizované koupelny mají nyní k dispozici pacienti Podhorské nemocnice v Rýmařově

4. 4. 2013

Bezbariérový přístup do koupelen ocení zvláště pacienti se sníženou pohyblivostí, a to například po operacích dolních končetin.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Marek Pavliš

Dvěma zmodernizovanými koupelnami se může nyní pochlubit Podhorská nemocnice. Díky novým koupelnám se na oddělení sociální hospitalizace a oddělení lůžkové rehabilitace v Rýmařově zkvalitnilo prostředí pro hospitalizované pacienty, zvýšil jejich komfort a usnadnila se namáhavá práce zdravotnického personálu. Důvodem rekonstrukce byl zastaralý stav koupelen. Ty již nevyhovovaly současným náročnějším požadavkům. Investice do rekonstrukce přišla nemocnici téměř na 200 tisíc korun. „Úpravy koupelen jsou dalším z řady kroků, kterými se snažíme zpříjemnit hospitalizaci našim pacientům. Bezbariérový přístup do koupelen ocení zvláště pacienti se sníženou pohyblivostí, a to například po operacích dolních končetin,“ vysvětluje ředitel nemocnice MUDr. Marián Olejník, MBA s tím, že při úpravách koupelen byly zohledněny praktické zkušenosti zdravotnického personálu z obou oddělení.

Obě koupelny byly téměř úplně vybourány, doinstalováno bylo nové vedení teplé užitkové vody, dále nová tekutá izolace a příčky byly upraveny tak, aby byla zajištěna maximální intimita pacientů. Celý prostor byl osazen prosvětlovacími prvky, které umožňují prostup denního světla z hlavního okna. V koupelnách byly rovněž instalovány nové zařizovací prvky a vyměněna stará dřevěná okna za nová plastová. Součástí rekonstrukce byla i oprava rozvodů.
„Koupelnu na oddělení lůžkové rehabilitace nyní tvoří předsíňka a tři sprchové boxy, koupelna na oddělení sociální hospitalizace má jeden sprchový box. Obkladové materiály v koupelnách byly voleny v příjemně optimistických tónech - zelené a oranžové. Dlažba v koupelnách je v protiskluzovém provedení,“ dodává Vladimír Růžička, manažer úseku techniky a provozu nemocnice.

Podhorská nemocnice v posledních letech trvale investuje do nového přístrojového a zdravotnického vybavení. Od roku 2005, kdy skupina AGEL převzala obě pracoviště v Rýmařově a Bruntále, investice přesáhly více než 80 miliónů korun.