Nemocnice AGEL Šternberk

Nemocnice Šternberk získala nový plicní ventilátor

18. 12. 2019

Nový ventilátor je schopen zvládat nejtěžší selhávání plic.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Sarah Krčová

Novým plicním ventilátorem se může pochlubit interní jednotka intenzivní péče Nemocnice Šternberk. Plicní ventilátor se používá v případech dechové nedostatečnosti. Nový moderní přístroj, který nahradil stávající, 6 let starý ventilátor, přišel na zhruba 400 tisíc korun. „Nový ventilátor vyhovuje ventilačním potřebám i u těch nejkritičtějších pacientů. Je schopen zvládat nejtěžší selhávání plic bez ohledu na vyvolávající příčinu. Jedná se o jeden z nejlépe vybavených přístrojů na umělou plicní ventilaci dostupných na trhu,“ uvedl primář interního oddělení šternberské nemocnice MUDr. Lukáš Prucek. Přístroj lékaře kontinuálně velmi přesně informuje o ventilačních parametrech, na podkladě kterých je adekvátně upravována celé škála přístrojem nabízených ventilačních režimů.

„Zejména koncept otevřeného dýchání umožňuje ventilovaným pacientům kdykoliv během cyklu volně dýchat při jakékoliv úrovni tlaku. Tím je podporováno spontánní dýchání, zvyšuje se celkové pohodlí pacienta a zkracuje se čas na odpojení, takzvaného weaningu,“ popsal funkci přístroje primář Prucek. Plicní ventilátory jsou základní výbavou každé JIP interního oddělení. Nesmí se během umělého dýchaní s pacientem zastavit nebo pokazit, neboť slouží k podpoře nebo i náhradě této životní funkce. „Požadavek na kvalitní přístroj k umělé plicní ventilaci kopíruje vývoj spektra pacientů v interních oborech. Výrazně zaznamenáváme nárůst pacientů s nízkou kardiovaskulární rezervou, kdy i banální inzult, například běžná viróza, vede u těchto pacientů k vážnému selhávání důležitých životních funkcí. A adekvátní přístrojová podpora ventilace je nedílnou, život zachraňující, součástí naší komplexní lékařské péče,“ dodává primář.