Nemocnice AGEL Šternberk

Srdeční ozvy plodu v Nemocnici Šternberk zaznamenává nový centrální monitor

2. 1. 2019

Nové vybavení digitalizuje sledované křivky a ukládá je do centrální paměti, odkud si je lékař může vyvolat či nechat vytisknout na laserové tiskárně.

Text: Mgr. Karel Balcar / Foto: archiv Nemocnice Šternberk

Monitorovat rodičku a srdeční ozvy plodu při porodech, ale i v předporodní péči, mohou na nových přístrojích zdravotníci gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Šternberk. Investice do centrálního monitoru za více než jeden milión korun zajistila zdravotníkům lepší přístupnost dat a rodičkám tudíž maximálně kvalitní péči. „Nový centrální monitoring pomůže propojit a sledovat data z jednotlivých vyšetření rodičky a jejího plodu kardiotokografy. Ty slouží k monitorování srdeční frekvence plodu i děložní aktivity a detekují také pohyby plodu v období těhotenství a během porodu,“ řekl MUDr. Marek Vaca, primář gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Šternberk, s tím, že data tak budou jednoduše přístupná jak z porodního sálu, tak i z ambulancí. 

Nové vybavení digitalizuje sledované křivky a ukládá je do centrální paměti, odkud si je lékař může vyvolat či nechat vytisknout na laserové tiskárně. Dosud se přitom křivky zaznamenávaly jen na termolabilním papíru, který je čitelný jen po omezenou dobu. „Systém umožní porodním asistentkám sledovat hned několik křivek rodičky i dítěte nejen na velké obrazovce na porodním sále, ale i na monitorech v pracovně sester. Vše je navíc propojené s alarmy. Právě monitoring plodu pomocí kardiotokografu je nedílnou součástí péče o rodičku v průběhu porodu. Díky pravidelnému sledování ozev plodu můžeme včas odhalit možné komplikace a okamžitě zasáhnout,“ doplnil primář MUDr. Marek Vaca. Kardiotografie se provádí poslední týdny před porodem nebo během něj.

Sledování srdečních ozev pomáhá snížit riziko poškození mozku miminka hypoxií (nedostatkem kyslíku) a výskytu mozkové obrny. Na tepovou frekvenci plodu má mimo jiné vliv i zdravotní stav matky, aktuální stres plodu a další proměnné, proto vyhodnocení křivek vyžaduje zkušeného lékaře nebo porodníka. Vyšetření se provádí nejčastěji vleže nebo vsedě. Sestra nebo lékař připojuje na břicho rodičky dvě sondy, které fixuje pásem. Jedna sonda snímá dělohu a druhá srdeční činnost dítěte. Vyšetření není bolestivé a trvá dvacet až třicet minut. V průběhu porodu se pak používá elektroda, která se upevňuje na temeno miminka v průběhu porodu po odtoku plodové vody.