Nemocnice AGEL Šternberk

Maminkám po císařském řezu nabízejí v Nemocnici Šternberk pohybovou terapii

13. 7. 2018

Cílem terapie je urychlit hojení, poradit maminkám ohledně vhodných poloh i upozornit na rizika.

Text: Bc. Lucie Drahošová / Foto: archiv Nemocnice Šternberk

Ženy, které v Nemocnici Šternberk podstoupí císařský řez nebo operaci dělohy, mohou v rámci svého pobytu v nemocnici absolvovat i speciální terapii usnadňující rekonvalescenci. Jednorázová terapie, která zároveň snižuje riziko vzniku komplikací, je určena pacientkám gynekologického či novorozeneckého oddělení na doporučení lékaře a je hrazena ze zdravotního pojištění. Terapie probíhá vždy individuálně a obvykle jednorázově, a to formou obecného výkladu ze strany fyzioterapeuta, konzultace současného stavu i obtíží a praktického nácviku cvičení. „Cílem této pohybové terapie je především urychlit hojení po císařském řezu či operaci dělohy, poradit ženám ohledně vhodných poloh během denních činností a také upozornit je na možná úskalí. 

Celá terapie je přitom přizpůsobena zcela konkrétně právě ženám po operaci dělohy či císařském řezu,“ vysvětluje Bc. Zuzana Homolová, vedoucí fyzioterapeut oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Nemocnice Šternberk. Terapie je prakticky zaměřená především na procvičování oblasti pánevního dna, ale v jejím rámci se fyzioterapeuti zaměřují i na správné pohybové stereotypy nebo masáž jizvy, což jsou faktory, které výrazně ovlivňují rychlost hojení i riziko vzniku komplikací, ať už v daném okamžiku, nebo i z dlouhodobého hlediska. Každá z absolventek terapie navíc získá od fyzioterapeuta brožurku s veškerými potřebnými informacemi pro připomínku nabytých vědomostí. „Ženy po císařském řezu nebo operaci dělohy mohou samy významnou měrou přispět ke zlepšení svého zdravotního stavu, bohužel ne v každém zdravotnickém zařízení jsou o této skutečnosti dostatečně informovány. U nás v nemocnici jsme se proto rozhodli zavést cílenou pohybovou terapii, která bude komplexní, úzce zaměřená a nabídne i prostor pro individuální konzultace a dotazy,“ uzavírá Bc. Zuzana Homolová.