Nemocnice AGEL Šternberk

ARO Nemocnice Šternberk získalo nový přístroj pro umělou ventilaci

7. 5. 2018

Přístroj lékaři používají k záchraně a zachování života a životních funkcí pacienta, který není schopen sám dýchat.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Barbora Olejníková

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice Šternberk získalo nový moderní přístroj pro umělou plicní ventilaci. Přístroj, který se řadí do nejvyšší kategorie, je schopen zvládat nejtěžší selhávání plic. Investice do plicního ventilátoru dosáhla více než 700 tisíc korun. „Jedná se o jeden z nejlépe vybavených přístrojů na umělou plicní ventilaci dostupných na trhu, a to včetně ventilačního režimu MMV (Minimum minute ventilation), který umožňuje efektivnější a rychlejší odpojení pacienta od umělé plicní ventilace,“ uvádí primář ARO šternberské nemocnice MUDr. Marián Olejník s tím, že dosud mělo oddělení k dispozici šest ventilátorů obdobného typu. „Nyní jsme schopni ve stejný čas napojit na umělou plicní ventilaci až sedm pacientů s respiračním selháním s nutností přístrojové náhrady funkce plic,“ doplnil primář. Nový přístroj má celou řadu programů, včetně diagnostických protokolů, které umožní nastavit a použít optimální dýchací režim a nahrazují dočasně nefungující plíce.

Plicní ventilátory jsou základní výbavou každého ARO oddělení. Nesmíse během umělého dýchaní s pacientem zastavit nebo pokazit, neboť slouží k podpoře nebo i náhradě této životní funkce. „Máme dostatek plicních ventilátorů pro období chřipkových onemocnění, i pro případy komplikací těžkých zánětů plic, které vyžadují umělou plicní ventilaci,“ sdělil primář Olejník. Počet pacientů, kteří potřebují plicní ventilaci, stále narůstá. Umělou plicní ventilaci lékaři používají k záchraně a zachování života a životních funkcí pacienta, který není schopen sám dýchat. Umělá plicní ventilace je nasazována buď krátkodobě, například při operacích v celkové anestezii, anebo může být umělá plicní ventilace dlouhodobá u nemocných, kteří nejsou sami schopni dýchání a mohly by jim selhat další životní funkce z důvodu nedostatku kyslíku.