Nemocnice AGEL Šternberk

Nemocnice Šternberk zakoupila pro dětské pacienty a na LDN nová lůžka

21. 12. 2016

Investice zvýší pohodlí pacientů a sníží fyzickou námahu zdravotnického personálu při jejich obsluze.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Bc. Dagmar Málková

Celkem 15 nových moderních lůžek zakoupila pro své pacienty Nemocnice Šternberk. Nová lůžka, která nahradila starší typy, nabízí pacientům na dětském oddělení a Léčebně dlouhodobě nemocných větší komfort. Investice v celkové hodnotě přes 400 tisíc korun zvýší pohodlí pacientů a sníží fyzickou námahu zdravotnického personálu při jejich obsluze. Nemocnice zakoupila 13 lůžek pro dětské oddělení. „Tři lůžka pro JIP dětského oddělení disponují možností výškového nastavení a jsou elektricky polohovatelná, umožňují tak zdravotnickému personálu přizpůsobit výšku postele výšce pacienta,“ přibližuje výhody nových lůžek hlavní sestra šternberské nemocnice Mgr. Lenka Neumannová s tím, že nová lůžka mají také oproti těm starým snadnější údržbu a bezpečnější manipulační systém. Nových dvou lůžek se dočkali také pacienti Léčebny dlouhodobě nemocných. „Ke každému lůžku byl navíc pořízen nový samopojízdný stolek,“ doplňuje hlavní sestra. Díky novým lůžkům tak sestry nyní vynakládají při manipulaci s pacienty, například při jejich převlékání či stlaní postele, mnohem méně síly. Součástí lůžek jsou i nové zdravotní matrace s antidekubitním jádrem, díky kterým se sníží riziko vzniku dekubitu (proleženin), což jsou různě rozsáhlé rány vznikající především u dlouhodobě ležících pacientů. Zdravotnický personál může bojovat proti dekubitům pravidelným polohováním pacientů, co nejlepší hygienou, výměnou lůžkovin a právě již zmiňovaným použitím antidekubitálních lůžek.