Nemocnice AGEL Šternberk

Nemocnice Šternberk zrekonstruovala gynekologické oddělení

9. 12. 2015

Gynekologicko-porodnické oddělení je kromě nových prostor vybaveno nejmodernější přístrojovou technikou.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: archiv Nemocnice Šternberk

Nemocnice Šternberk nabízí ženám opět větší komfort – více pohodlí, intimnější prostředí a modernější zařízení. Šternberské zdravotnické zařízení nyní otevřelo nově zrekonstruované gynekologické oddělení, přičemž šlo o poslední část komplexní modernizace porodnicko-gynekologického oddělení. Celkové náklady na čtyřměsíční rekonstrukci gynekologického oddělení dosáhly téměř 7 miliónů korun. „Nové pracoviště přinese nejen zvýšení kvality poskytované zdravotní péče, ale rovněž přispěje k optimalizaci provozu a zvýšení výkonnosti celého oddělení. Věřím, že s novými prostorami budou personál i pacientky spokojeni,“ řekl primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Marek Vaca. 

Součásti rekonstrukce bylo zateplení budov včetně nové fasády, položení nové izolace, výměna oken a dveří. V rámci rekonstrukce byl jeden z pokojů doplněn o integrované sociální zázemí pro klienty, bylo vybudováno hygienické zařízení pro personál, v prostorách spojovací chodby došlo k výměně PVC krytiny. „Stěny byly opatřeny keramickými obklady v barvě bílé. Pracovna sester, čajová kuchyňka a nadstandardní pokoj jsou vybaveny novým nábytkem, a na všech pacientských pokojích jsou instalovány TV přijímače, které jsou napojeny na generálně rekonstruovaný centrální anténní rozvod,“ uvádí primář. Touto rekonstrukcí gynekologie byla kompletně dokončena modernizace celého gynekologicko-porodnického oddělení. V roce 2007 byly vybudované nové porodní sály. V roce 2014 byla díky investici přes 22 miliónů korun otevřena zrekonstruovaná porodnice, kdy se například kompletně zmodernizovala lůžková část porodnice, či dobudovalo hygienické zázemí u jednotlivých pokojů.

Díky těmto investicím se výrazně zlepšilo prostředí pro rodičky. Gynekologicko-porodnické oddělení je kromě nových prostor vybaveno nejmodernější přístrojovou technikou, díky které je možné provádět komplexní spektrum gynekologických výkonů. „Naše pracoviště díky operačním sálům a jejich přístrojovému a personálnímu vybavení udržuje krok se špičkovými pracovišti u nás i ve světě,“ sdělil primář Vaca. Šternberská porodnice je v Olomouckém kraji velmi oblíbená. I přes celorepublikový trend poklesu porodnosti se zde v roce 2013 narodilo o deset dětí víc než v roce 2012 – celkem 945. Porodnice nabízí řadu doprovodných služeb, kromě nabídky epidurální anestézie klade porodnice velký důraz na komunikaci rodičky s lékaři i porodními asistentkami. „Výborné porodnické výsledky, klidné příjemné prostředí a citlivý přístup mají ve Šternberku dlouholetou tradici,“ uzavírá primář.