Nemocnice AGEL Šternberk

Šternberská nemocnice pořídila novou moderní skiaskopickou stěnu

25. 5. 2015

Moderní zařízení nejvyšší kategorie s plošným detektorem a přímou digitalizací přišlo na více jak 4,5 miliónu korun.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Ing. Darina Formánková

Nový skiaskopicko-skiagrafický rentgenový přístroj byl uveden do provozu v Nemocnici Šternberk. Vysoce moderní zařízení za více jak 4,5 miliónu korun patří mezi špičkové rentgeny u nás. Radiodiagnostické oddělení šternberské nemocnice dosud při své diagnostické práci využívalo starší rentgenový přístroj, který ale již byl zastaralý a nevyhovoval zcela potřebám současné diagnostiky. „Moderní přístroj umožňuje operativnější vyšetření s možnostmi zobrazení pacienta,“ říká primářka radiodiagnostického oddělení nemocnice MUDr. Dagmar Nedvědová s tím, že na skiaskopicko-skiagrafickém rentgenu se vyšetřují pacienti, jež mají potíže s jícnem, žaludkem, tenkým střevem a tlustým střevem. Provádět se zde dají také některá gynekologická vyšetření, a to například vyšetření dělohy a vejcovodů. 

Přístroj je samozřejmě využíván pro běžnou skiagrafii, to je snímkování v celém spektru běžných vyšetření, a to například snímky plic, kostí, kloubů, páteře. „Vyšetření na přístroji probíhá tak, že se orgány naplní kontrastní látkou. Tím se jasně zviditelní na obrazovce a vzhledem k možnosti v rychlé frekvenci snímku za jednu sekundu a možnosti postprocesingového zpracování dat je možné hodnotit jejich stav,“ uvádí primářka. Podle ní je výhoda nového rentgenu zejména při vyšetření jícnu, kde se dá dobře zachytit dynamika vyšetření, a to i u hůře spolupracujících pacientů, zejména starších lidí či nepohyblivých. Nová skiaskopická stěna má oproti původnímu vyšší zobrazovací rozlišení. Vyšetření jsou rychlejší, kvalitnější a pro pacienta méně zatěžující.

„Novým přístrojem je možné provést dvojnásobek vyšetření oproti předchozímu období. Současně umožňuje výrazně snížit a optimalizovat dávku ionizujícího záření na pacienta. Vzhledem k dálkovému ovládání se snižuje i radiační zátěž personálu,“ vysvětluje primářka. Součástí přístroje je také software umožňující kvalitní zobrazování obrazových výstupů a možnost elektronického ukládání dat, jako jejich následnou úpravu. Výsledek z vyšetření je možno v digitální podobě ukládat do archivačního systému PACS a následně elektronicky přenášet na další odborná pracoviště. „Pro externí lékaře, kteří nejsou připojeni na počítačovou síť nemocnice, je možné provést zápis na CD,“ uzavírá primářka Nedvědová.