Nemocnice AGEL Šternberk

Rehabilitace opět nabízí pacientům s Parkinsonovou chorobou skupinové cvičení

16. 4. 2015

Cvičení od roku 2008 absolvovalo více jak 30 pacientů s Parkinsonovou chorobou.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: archiv Nemocnice Šternberk

Nemocnice Šternberk již několik let pomáhá pacientům s Parkinsonovou chorobou. Dvakrát ročně – na jaře a na podzim – pro tyto pacienty rehabilitační oddělení připravuje skupinové cvičení, které pozitivně ovlivňuje celkovou fyzickou kondici nemocných a přispívá tak ke zlepšení kvality jejich života. První skupinová cvičení pod vedením zkušených fyzioterapeutů začala na podzim roku 2008 a cvičení od té doby absolvovalo více jak 30 pacientů s Parkinsonovou chorobou. Další blok skupinových cvičení začne letos v dubnu. Parkinsonova choroba je jednou z nejzávažnějších nemocí. Pro člověka trpícího Parkinsonovou chorobou jsou pouze dvě možnosti – vzdát se nebo bojovat. „Proto již několik let nabízíme pacientům ze Šternberku a okolí možnost porvat se s nepříznivým osudem, když nenecháváme nepříznivý osud na samotném pacientovi, ale motivujeme je formou skupinového cvičení bojovat s chorobou společnými silami,“ říká vedoucí fyzioterapeutka Nemocnice Šternberk Bc. Zuzana Homolová s tím, že vytvoření skupiny pacientů se stejnou diagnózou jim rovněž umožňuje vyměňovat si poznatky z každodenního praktického života, sdílet společné úspěchy, nejednou se i zasmát a v neposlední řadě navazovat nová, pevná přátelství. „Cvičení tak příznivě působí i na psychiku účastníků kurzu,“ doplnila.

„Již několik roků, vždy na podzim a na jaře, je nám pacientům s Parkinsonovou chorobou umožněn bezvadný „kurz“ na rehabilitačním oddělení. Skládá se z pěti návštěv bazénu a následného cvičení v tělocvičně, obojí pod taktovkou kvalifikovaného terapeuta. Oceňujeme jeho odborný i lidský přístup k našim problémům. Už teď se těšíme na jaro!“ sdělila jedna z aktivních účastnic cvičení Mgr. Milena Počová. Cvičení, které je hrazeno zdravotními pojišťovnami a musí být doporučeno neurology, probíhá dvakrát ročně v blocích vždy po pěti procedurách, a to vždy v úterý od 11.00 do 13.00 hodin. „Nejprve provádíme skupinové cvičení v bazénu s pomůckami (hydrokinezioterapie) – a pak se skupina přemístí do tělocvičny, kde probíhá druhá fáze cvičení. Zejména cvičení ve vodě si pacienti velmi pochvalují, neboť jim umožňuje provádět činnosti, které zpočátku na „suchu“ nezvládnou a postupným nácvikem jsou časem schopni je z vodního prostředí přenést do každodenní praxe. Navíc vodní prostředí je pro pacienty bezpečné, protože zcela eliminuje možnost pádu, a rehabilitační bazén se svojí výškou 1,35 metru je vhodný i pro neplavce,“ vysvětluje Bc. Zuzana Homolová. Nedílnou součástí úspěšné léčby pacientů s Parkinsonovou chorobou je pravidelné každodenní cvičení, které ovlivňuje fyzickou kondici nemocných.

Cvičení také vede k návyku správných pohybových stereotypů i k celkovému zlepšení pohybových aktivit, které pacienti uplatní ve svém běžném životě. „Cviky, které dělají pod dohledem zkušených terapeutů, jsou úplně jednoduché a zvládne je člověk zdravý i nemocný, mladý i starý. Každý cvik je třeba opakovat podle pohybových možností šestkrát až sedmkrát a důležité je všechno – provedení cviku, správné dýchání, opakování. Ale úplně nejdůležitější je pravidelnost a vytrvalost,“ uvádí vedoucí fyzioterapeutka. Samotná Parkinsonova choroba je po Alzheimerově nemoci druhé nejčastěji se vyskytující neurodegenerativní onemocnění. Její výskyt se zvyšuje s narůstajícím věkem populace. Parkinsonova choroba je charakterizována svalovou ztuhlostí, zpomalením hybnosti, třesem, poruchami stoje a chůze. „I když Parkinsonova nemoc představuje nevyléčitelné onemocnění, v dnešní době je možné jeho progresi zpomalit. Nedílnou součástí léčby Parkinsonovy choroby je i léčebná rehabilitace,“ uzavírá Bc. Zuzana Homolová.