Nemocnice AGEL Šternberk

Nemocnice ve Šternberku je oblíbeným místem pro odborné stáže

10. 8. 2014

Kolem stovky stážistů z řad mediků, sestřiček i zdravotnických záchranářů projde ročně Nemocnicí Šternberk.

Text: Mgr. Radka Miloševská / Foto: Bc. Hana Knopová

Nemocnice Šternberk je sice menším pracovištěm, o to větší zájem však vyvolává u studentů medicíny a středních, vyšších odborných i vysokých zdravotnických škol. Jen v loňském roce zde absolvovalo stáž přes 30 mediků, kteří měli největší zájem o gynekologicko-porodnické oddělení. „Důvodem tohoto zájmu jsou především výborné reference na toto oddělení v okrese,“ uvedla personalistka šternberské nemocnice Kateřina Seidlová s tím, že stáž v nemocnici loni absolvovalo dále také více než 50 studentů z vysokých a vyšších odborných škol z oboru všeobecná sestra, zdravotnický záchranář či porodní asistentka.

ZKUŠENOSTI MLADÉHO MEDIKA
„Zkušenost z menší nemocnice by měl mít každý medik,“ míní student čtvrtého ročníku všeobecného lékařství Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Patrik Rulíšek, který letos na jaře absolvoval týdenní stáž na dětském oddělení Nemocnice Šternberk. Všichni studenti medicíny Univerzity Palackého mají možnost absolvovat všechny povinné praxe a stáže během letních prázdnin ve Fakultní nemocnici v Olomouci. „Když jsem se dozvěděl, že je možné absolvovat praxi i jinde, rozhodl jsem se dozvědět se o možnostech stáží v nemocnicích Středomoravské nemocniční více,“ zahájil své vyprávění Patrik Rulíšek z Velké Bystřice nedaleko Olomouce, který by se rád po ukončení studia dále věnoval chirurgii. Šternberská nemocnice jej ihned zaujala z několika důvodů. Hlavním motivem byl fakt, že se jedná o menší nemocnici, kde by se jako student medicíny mohl daleko více přiblížit nejen k jednotlivým zákrokům ale i k pacientům. „Preferoval jsem využití volného času mezi jednotlivými studijními bloky, tedy doby, kdy jsem neměl výuku, a byl jsem velmi mile překvapen, když mi pan primář Pavel Hronek ve Šternberku vyhověl a mohl jsem stáž absolvovat v polovině března a ne až v době letních prázdnin,“ doplnil Patrik, který se na stáž velmi těšil.

Na oddělení docházel Patrik již před sedmou hodinou a právě vstávání v pět hodin ráno byla asi nejtěžší a vlastně jediná věc, se kterou musel bojovat. „První den mě pan primář mile přivítal a oddělením mě provedla vrchní sestra. Následně se mne ujaly paní doktorky, které byly velmi ochotné, hodně věcí mi ukázaly a vysvětlily. Jednoduše mi v průběhu praxe poskytly perfektní propedeutiku z oboru neonatologie a pediatrie,“ vzpomíná Patrik, který se každý den rovněž účastnil ranních porad, dělal zápisy z vizit a velmi rychle se naučil, jak to na oddělení chodí. Součástí praktické výuky bylo i prověřování vědomostí a dovedností primářem MUDr. Pavlem Hronkem.

Na dětském oddělení byl Patrik jediným medikem. „Kdybych byl na jiném pracovišti s více studenty, určitě by na mne personál neměl tolik času a nedostal bych se k tolika odborným výkonům. Myslím si, že stáž v menší nemocnici by měl absolvovat každý medik, protože si tím ohromně rozšíří obzory. Výuku máme po celý rok ve Fakultní nemocnici, takže provoz ve velkém zařízení, kde jsou obrovská oddělení o několika patrech s desítkami pacientů, známe. Ale kolik studentů bude nakonec pracovat ve velké nemocnici? Myslím si, že je důležité poznat všechny typy provozů,“ zamyslel se Patrik a prozradil, že přátelské prostředí šternberské nemocnice si užil natolik, že zde zvažuje návrat v rámci některé z dalších povinných praxí. A který okamžik mu nejvíce uvízl v paměti? „Asi největší zážitek mám z novorozeneckého úseku, kde jsem se dostal k péči o miminka hned od jejich prvního okamžiku, tedy od porodu. Vidět zrození nového života, dojaté tatínky, to byl nádherný zážitek,“ uvedl Patrik.

JAK SE STÁT SESTŘIČKOU
Další studentkou, která v letošním roce trávila čas ve šternberské nemocnici, je Aneta Růžičková. „Poprvé jsem zde byla na souvislé praxi již ve třetím ročníku střední školy. Protože se mi zde velmi líbilo a na vyšší odborné škole v Olomouci nám bylo umožněno zde praxi také vykonávat, neváhala jsem a této možnosti jsem během studia využila hned několikrát,“ sdělila studentka 3. ročníku oboru diplomovaná všeobecná sestra Aneta Růžičková, jejíž poslední stáž probíhala v dubnu na interním oddělení. Jelikož Aneta prostředí i zdravotnický personál již dobře znala, její adaptace na oddělení byla velmi rychlá. V rámci praxe prováděla všechny úkony, které koná sestra během služby, a dokonce měla možnost být zasvěcena i do psaní dokumentace, což uvítala. „Na interním oddělení mě všichni hned přijali, cítila jsem se, jako bych ke kolektivu odjakživa patřila. Personálu jsem vděčná za vše, co teď umím, ať už to jsou odběry, krmení sondou a mnoho dalších úkonů. V podstatě můžu říct, že právě tady ze mne udělali zdravotní sestru,“ doplnila s úsměvem sestřička Aneta, která ráda vzpomíná také na stáž na psychiatrickém oddělení, kde se dostala k zajímavým diagnózám a vyšetřením.

Největší přínos odborné stáže Aneta Růžičková spatřuje v praktickém propojení teoretických poznatků s reálným chodem nemocnice. Stážisti se naučí komunikovat s pacienty, rodinou, sestrami a lékaři. „Toto všechno bych se jen těžko naučila ve škole, kde jsou sice zařízené laboratoře, které simulují nemocniční pokoj, ale do „reálu“ má toto prostředí daleko,“ popsala mladá sestřička, která si svou práci již nyní zamilovala. „Ani nevím, proč jsem se pro toto povolání na základní škole rozhodla, už si to nevybavuji, ale rozhodně jsem za to šťastná. I když je mnohdy práce velmi náročná, já jsem si ji velmi zamilovala, baví mě a doufám, že mě tento elán neopustí a co nejdéle mi vydrží,“ doplnila Aneta.

Spolupráce společnosti AGEL s Lékařskou fakultou a Fakultou zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci trvá již několik let. Mladí medici a nelékařští zdravotničtí pracovníci mohou ve zdravotnických zařízeních naší skupiny absolvovat nejen individuální odborné praxe, ale pro budoucí lékaře je zde zajišťována rovněž standardní výuka v průběhu akademického roku. Tato spolupráce funguje také s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity. V případě zájmu mohou bližší informace studenti získat na studijních odděleních svých fakult.