Nemocnice AGEL Šternberk

Co se děje s ledvinami ve stáří?

11. 4. 2014

Se zvyšujícím se věkem je velmi pravděpodobné , že se každého z nás bude týkat některé z onemocnění ledvin. 

Text: redakce / Foto: archiv nemocnice

I v letošním roce si lidé v měsíci březnu připomněli Světový den ledvin, který byl jako každoročně věnován některému důležitému tématu spojenému s tímto orgánem. Poté, co se v předchozích letech připomínal vliv vysokého krevního tlaku, diabetu a obezity na ledviny, nebo se hovořilo o transplantacích při selhání ledvin, byl letošní ročník světového dne zaměřen na chronické onemocnění ledvin a jejich stárnutí. A právě o stárnutí a jeho vlivu na ledviny jsme si povídali s primářkou hemodialyzačního oddělení Nemocnice Šternberk MUDr. Janou Zahálkovou, Ph.D.

Paní primářko, proč je téma stáří natolik důležité, že mu byl letošní Světový den ledvin věnován?
Každý desátý dospělý člověk na světě trpí určitou formou poškození ledvin. S rostoucím věkem toto riziko stoupá. Předpokládá se, že polovina populace starší 75 let trpí některou z nemocí ledvin. Prevence a včasná detekce tohoto stavu má velký význam, protože onemocnění ledvin zvyšuje současně riziko vzniku srdečního a cévního postižení a zhoršuje projevy již přítomných srdečních chorob, kterých ve stáří přibývá, včetně tak závažných stavů jako je srdeční infarkt, srdeční selhání nebo mozková mrtvice.

Vezměme to popořádku. Jak vlastně stárnou ledviny? Co se s nimi při stárnutí organismu děje?
I když člověk netrpí žádnou ze závažných chorob a je jinak zdráv, se zvyšujícím se věkem dochází v organismu k involučním změnám. Při stárnutí ledvin lze sice pozorovat velké individuální rozdíly, ale v některé podobě se jim nakonec nikdo nevyhne. Mění se struktura ledvin, klesá jejich hmotnost, ledviny se zmenšují, přičemž redukce tkáně postihuje především povrchnější část orgánu – ledvinnou kůru. Dochází k zániku jednotlivých ledvinných klubíček, která jsou nahrazována bílkovinným materiálem. Vlivem poškození drobných ledvinných cév se mění průtokové a tlakové poměry. Vmezeřená tkáň je prostoupena vazivem, sběrné ledvinné kanálky se rozšiřují, mohou se v nich hromadit bakterie, které bývají zdrojem infekce močových cest.

Projeví se tyto anatomické změny nějak významně na funkci ledvin?

Poškozená klubíčka řádně nefiltrují a krev nemůže být v ledvinách normálně očišťována. Paralelně a proporcionálně se snížením renální (ledvinové) filtrace dochází k poruše kanálků, tzv. tubulárního systému ledvin, v důsledku čehož se mění hospodaření ledvin se sodíkem, draslíkem a vodou, je narušena zřeďovací a koncentrační schopnost. Porucha funkce ledvin se může projevit ve změně regulace krevního tlaku, ovlivněna je tvorba a hospodaření s některými hormony. Změny se uplatňují při tvorbě červených krvinek, při zpracování inzulinu, a tím hospodaření s cukry v těle, nebo při udržování správné stavby a kondice kostí. Stárnoucí ledviny mají tzv. nižší funkční zdatnost, nejvýraznější jsou tyto změny mezi 70. a 80. rokem života. To znamená, že situace, které by se v mladším věku na ledvinách nijak neprojevily, mohou ve stáří již vést k jejich značnému poškození.

Můžete být konkrétnější? Na co by si tedy senioři měli dávat pozor?
Ve stáří jsou například hůře tolerovány některé léky. Týká se to medikamentů, které jsou nejvíce předepisovány právě starší populaci – léky užívané při onemocnění srdce, kloubů, léky zvyšující tvorbu moči, antibiotika, léky proti bolesti, cukrovce, sedativa a další. Zvláště při jejich dlouhodobém užívání může dojít u seniorů k poškození ledvin. Tyto léky by měly být předepisovány opatrně s kontrolou jejich účinku. Funkce ledvin by měla být řádně vyšetřena též před většími operacemi, před některými druhy radiologických vyšetření.

Liší se nějak diagnostika funkčních změn ledvin ve stáří proti mladšímu věku?
Některé odlišnosti zde jsou. Stanovení koncentrace tzv. kreatininu v krvi se běžně používá k odhadu funkce ledvin. Při poklesu jejich filtrační schopnosti se kreatinin ledvinami hůře vylučuje a jeho zvýšená hladina v krvi potom signalizuje poškození renální funkce. Ve stáří dochází ale současně k úbytku svalové hmoty, čímž klesá v těle vlastní produkce kreatininu. Nižší naměřená koncentrace se v takovém případě může pohybovat v normálních mezích i při značném poklesu funkce ledvin. Odborník musí proto tento fakt zohlednit, stejně jako vliv příjmu bílkovin v dietě, pitný režim pacienta a volit přiměřená
vyšetření.

Jsou některé choroby ledvin, které se objevují ve stáří častěji?
Na prvním místě je třeba zmínit druhotné postižení ledvin při vysokém krevním tlaku a při cukrovce, které tvoří dnes nejčastější příčinu selhání ledvin ve stáří. Jinou situací je aterosklerotické zúžení velkých tepen zásobujících ledviny krví, které může vést nejen ke zhoršení krevního tlaku, ale bývá též významně poškozena renální funkce. Horší drenáž dolních močových cest (například při zvětšení prostaty u mužů) nebo nekontrolovaný únik moči, patrný častěji u žen, může mít za následek opakované močové infekce, které mohou vyústit až v závažné záněty ledvin. Dřívější představa, že nemoci ledvinných klubíček (tzv. glomerulopatie) se ve stáří vyskytují zřídka, se ukázala jako nepřesná, protože například s membranozní glomerulopatií, která bývá často druhotná při tumorech, se právě ve stáří setkáváme často.

Jak poznáme onemocnění ledvin?
Onemocnění ledvin přichází nepozorovaně a bývá označováno jako „němý proces“. Až po ztrátě 90 procent jejich funkce se objevují výraznější klinické projevy, které na poškození ledvin upozorní.

Prevence a včasné odhalení chorob ledvin má tedy velký význam?
Samozřejmě. Testy moči, krve, měření krevního tlaku a zobrazení ledvin upozorní na chronické renální onemocnění. Při pravidelných kontrolách a správné léčbě lze proces v ledvinách zpomalit až zastavit, aby nedošlo k rozvoji směrem k selhání ledvin. Stabilizace procesu v ledvinách je důležitá též s ohledem na onemocnění srdce a cév. Lidé s poškozením ledvin umírají desetkrát častěji na srdeční infarkt a mozkovou mrtvici než zdravé osoby. Ochranou svých ledvin chráníme též nejen své srdce, ale i svůj mozek.