Nemocnice AGEL Šternberk

Na speciálním přístroji Redcord cvičí děti i senioři

1. 8. 2013

Redcord je terapeutický přístroj norské firmy, který se využívá k rehabilitaci, cvičení i k tréninku vrcholových sportovců.

Text: Bc. Radka Baková / Foto: archiv nemocnice

Moderní závěsný systém Redcord má široké spektrum využití od prevence úrazů, předcházení následkům jednostranného přetížení až po léčbu poúrazových stavů. Cvičení na principu uzavřených kinematických řetězců, nestabilního prostředí a pohybu ve třech rovinách pomáhá ke snížení bolesti a obnovuje svalovou funkci a koordinaci.  „Již v období mezi světovými válkami byl v Německu sestaven podobný, avšak velmi zjednodušený přístroj k léčbě zraněných vojáků. Nešlo však ještě o systém posuvného zařízení. Nad stolem byla tehdy zavěšena mřížka s oky, na které se pomocí lan zavěšovaly končetiny. Základní myšlenka zkonstruovat Redcord se zrodila v Norsku, kde skupina fyzioterapeutů společně s lékaři vyvinuli metodu Neurac,“ popisuje fyzioterapeutka rehabilitačního oddělení Nemocnice Šternberk Mgr. Jitka Polčáková s tím, že ucelená léčebná metoda Neurac je odvozena ze zkratky NEURomuskulární ACtivace. Metoda umožňuje pacientovi obnovit rozsah pohybu, snížit či zcela odstranit bolest a optimalizovat neuromuskulární (nervosvalovou) kontrolu.

CVIČENÍ V KAŽDÉM VĚKU

Systém Neurac je možné použít ke cvičení u osob všech věkových kategorií. Nastavení individuálních zátěže umožní to, že stejný cvik zvládne dítě, dospělý se sníženou kondicí, dospělý v dobré fyzické kondici, sportovec na vrcholové úrovni, nebo například také senior. „Cvičení v závěsu s vyloučením gravitace dovoluje aplikovat terapii i u pacientů po operaci, kdy nelze končetinu ještě plně zatěžovat, například po totální endoprotéze kolenního či kyčelního kloubu. Pacient je tak odlehčen, avšak aktivně cvičí a cíleně cvičí důležité svalové skupiny. Pomocí popruhů lze také docílit úplného odlehčení těla, a terapie je tak vhodná pro relaxaci i následné měkké techniky, protažení (trakci) či mobilizaci kloubů,“ vysvětluje fyzioterapeutka Jitka Polčáková a dodává, že při trakci krční páteře se pacient plně uvolní, protože zavěšení do popruhů je příjemné. „Pro nás terapeuty je velké plus, že máme volné ruce, které nedrží celou váhu hlavy, ale mohou se plně soustředit na trakci či mobilizaci krční páteře,“ uvádí fyzioterapeutka.

POMOCNÍK V DIAGNOSTICE

Systém Neurac neslouží pouze k terapii, ale také k diagnostice. Pomáhá zdravotníkům na základě specifických testů určit, kde má pacient největší problém, tzv. nejslabší článek. Slabým článkem může být stanovena snížená svalová síla, porušená stabilita nebo snížená neuromuskulární kontrola. Pomocí testů je také důležité zjistit, zda má pacient problém na úrovni myofasciálních řetězců, které způsobují bolesti a omezený pohyb, nebo na úrovni lokální motorické kontroly. „Při testování lokální motorické kontroly pacienta nastavíme do určité polohy a jeho úkolem je v dané poloze setrvat dvě minuty. Terapeut během této doby hodnotí udržení pozice, zapojení globálních svalů a také to, zda pacient cítil bolest. Pro trénování svalů lokání motorické kontroly je důležitá doba výdrže. V praxi pacient provede cvik a vydrží v něm např. 15 vteřin a povolí, odpočine si 30 až 60 vteřin a opět pokračuje v opakování cviku. Cvičení probíhá do té doby, dokud se u pacienta nezačne prodlužovat doba výdrže,“ popisuje postup Mgr. Jitka Polčáková. Při testování myofasciálních řetězců hodnotí terapeuté především kvalitu a funkci prováděného pohybu. Každý test má pět úrovní obtížnosti. Testují se vždy obě končetiny, každá zvlášť a následně jsou porovnávány.

Rehabilitační oddělení šternberské nemocnice je vybaveno jedním závěsným zařízením Redcord se třemi posuvnými nosníky. Pacienti tak mohou být pohodlně zavěšeni na třech místech zároveň (např. hlava, trup a dolní končetiny) a zátěž mohou terapeuti dávkovat dle individuální potřeby jednotlivých klientů. Redcord je umístěn v individuální místnosti, kde pacienti dochází ambulantně k rehabilitaci. „Pod přístrojem máme umístěné terapeutické elektrické lůžko s nastavitelnou výškou. Nedávno jsme také lůžko doplnili o pojízdná kolečka, která nám umožní cvičit s pacienty nejen v lehu, sedu či kleku na lůžku, ale také ve stoji přímo pod přístrojem,“ prozrazuje fyzioterapeutka s tím, že stoj využívá také jako alternativní polohu především u starších pacientů, kteří nezvládnou vzpřímený klek z důvodu artrotických bolestí kolene.

ŠIROKÉ VYUŽITÍ

A kteří pacienti přístroj nejčastěji využívají? Do ambulance přicházejí lidé širokého spektra, převažují však úrazy a chronické bolesti bederní a krční páteře. „Redcord využíváme nejčastěji k terapii kolenních kloubů po artroskopii poraněných menisků či po operaci ruptury předního zkříženého vazu. Velký účinek zaznamenáváme i při terapii ramenního pletence po úrazu. Naši pacienti si také velmi chválí trakci bederní i krční páteře a mobilizaci hrudní páteře. Dávkování zátěže umožní jeden cvik zjednodušit nebo naopak ztížit podle potřeby a aktuálního stavu pacienta. V Redcordu u nás bez problémů cvičí osmiletý chlapec i 76-letý senior,“ uzavírá Mgr. Jitka Polčáková.