Nemocnice AGEL Šternberk

Šternberská nemocnice oslavila 100 let od otevření

4. 4. 2013

Nemocnice při příležitosti významného jubilea připravila pro veřejnost Den otevřených dveří.

Text a foto: Ing. Tomáš Želazko

Šternberská nemocnice letos oslavila 100 let od svého otevření. Historie zdravotnictví ve Šternberku ale sahá do roku 1339, kdy byl Štěpánem ze Šternberka a jeho ženou Kateřinou založen špitál pro 12 žen. Toto stavení bylo zbouráno v roce 1908 a ve stejný rok rozhodla městská rada vybudovat novou městskou nemocnici v dnešní Jívavské ulici nákladem 800 tisíc korun. Byly postaveny čtyři pavilony s oddělením chirurgicko-porodnickým, očním, infekčním a interním. Slavnostní otevření této nemocnice se konalo 25. ledna 1913.

Ve stejný den, ale o 100 let později, Nemocnice Šternberk při příležitosti významného jubilea připravila pro veřejnost Den otevřených dveří. Na akci dorazilo více než 400 dětí, dospělých a seniorů ze Šternberku a okolí, kteří během čtyř odpoledních hodin mohli na vlastní oči vidět unikátní laparoskopické operace, vyzkoušet si operaci žlučníku na trenažéru, seznámit se s cvičením budoucích maminek a mohli si také zkusit praktický nácvik resuscitace, jako srdeční masáž, dýchání z úst do úst na cvičné figuríně, která je vybavena elektronickou jednotkou. Akce se také zúčastnili hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil, poslanec Mgr. Jiří Zemánek, starosta Šternberka Ing. Stanislav Orság, starostové Uničova, Litovle či dalších okolních obcí a další čestní hosté. „Dnes, 25. ledna je to přesně na den rovných sto let, kdy představitelé města Šternberka slavnostně otevřeli tehdy nový areál nemocnice a předali jej k užívání zdravotníkům a pacientům. Myslím, že kdyby kterýkoliv z tehdejších ctihodných městských radních mohl být přítomen na dnešní oslavě, musel by pociťovat značné zadostiučinění. Patrně nikdo tehdy nemohl předpokládat, že se šternberská nemocnice stane v rámci celé České republiky jednou z nejlépe hodnocených z pohledu spokojenosti pacientů. Jsme nyní součástí této skvělé tradice – a ta je pro nás zároveň závazkem do budoucna,“ sdělil v úvodním proslovu ředitel Středomoravské nemocniční ing. Tomáš Uvízl. Další hosté popřáli nemocnici, aby měla do budoucna stabilní zázemí i lidský potenciál, spokojené pacienty a prostředky na další rozvoj.
 

Zájemci z řad veřejnosti a přítomní hosté se mohli během Dne otevřených dveří podívat do některých ambulancí a ke zdravotním přístrojům, jako například CT – počítačovou tomografii. „Mohli si vzít do vlastních rukou vrtačku, dlahy, hřeby, dráty, které se používají při operacích zlomenin. Prezentace činnosti odborných ambulancí se uskutečnila v prostorách čekárny centrálního a urgentního příjmu,“ uvedl MUDr. Marek Polách, MBA, náměstek lékařského ředitele pro léčebně preventivní péči Nemocnice Šternberk. Neméně zajímavá byla prohlídka hemodialyzačního oddělení a nefrologické ambulance, kde se zájemci seznámili s chodem oddělení, kam přicházejí pacienti s onemocněním ledvin, močových cest a nemocní léčení peritoneální dialýzou. „Lidé si také mohli nechat vyšetřit hladinu cukru v krvi, změřit krevní tlak nebo podle váhy a výšky jsme jim stanovili i Index tělesné hmotnosti – BMI,“ uvedla hlavní sestra nemocnice Bc. Lenka Neumannová s tím, že lidem poté nabídli i konzultaci s lékařem.

Léčebna dlouhodobě nemocných představila prezentaci svého oddělení v prostorách denní místnosti chirurgicko-traumatologického oddělení, s pestrou nabídkou aktivačních programů a dobrovolnických programu. Lidé se také seznámili s celou škálou odborných ambulancí šternberské nemocnice, s jejich časovými přehledy a telefonickými čísly pro případné objednání. „Líbil se mi neformální způsob prezentace nemocnice. Vyzkoušel jsem si první pomoc,“ řekl asi padesátiletý muž, který v nemocnici byl na operaci před 15 roky. „Rád vidím, že se nemocnice hodně zlepšila. Byl jsem zde hospitalizován před lety a pozoruji ten obrovský rozdíl, a to například ve vybavení nemocnice,“ doplnil. Také asi pětašedesátiletá žena byla na Dni otevřených dveří spokojená. „Jsem moc ráda, že jsem si mohla nechat změřit tlak. Poslední dobou jsem se necítila nejlépe, takže jsem toho využila a rovnou se objednala k dalšímu vyšetření,“ vysvětlila.

V současné době je Šternberská nemocnice součástí skupiny AGEL. Zdravotní skupina si od léta 2007 na 20 let od Olomouckého kraje pronajala kromě nemocnice Šternberk také Prostějovskou a Přerovskou nemocnici. I když mnoho představitelů kraje bylo z počátku k tomuto pronájmu skeptická, dnes si spolupráci nemohou vynachválit. „Ta spolupráce je výborná,“ řekl na Dni otevřených dveří hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil. Bývalý primář chirurgického oddělení Šternberské nemocnice MUDr. Josef Ščudla ve svém projevu doplnil, že situace v nemocnici je nyní nejlepší za téměř 40 let, co v nemocnici pracuje. „V současnosti máme špičkové zdravotnické vybavení,“ uvedl. Od poloviny roku 2007 Šternberská nemocnice proinvestovala téměř 80 miliónů korun. K největším akcím patřilo vybudování dialyzačního centra za 8 milionů korun, nákup CT přístroje v hodnotě 9 miliónů korun a výstavba lékárny za 6 milionů korun, která byla otevřena letos v březnu. „V letošním roce provedeme modernizaci porodnice včetně pořízení zdravotnického vybavení za 12 miliónů korun. V současné chvíli máme zpracovanou studii a do budoucna plánujeme zmodernizovat pavilon interny v hodnotě 100 miliónů korun,“ nastínil další investice ředitel Ing. Tomáš Uvízl.