Nemocnice AGEL Prostějov

Pacienty s onemocněním srdce v Prostějově hlídají nové telemetry

16. 12. 2020

Přístroj ocení zejména pacienti po infarktu myokardu a dalších kardiovaskulárních chorobách, kteří jsou ve vyšším riziku poruchy srdečního rytmu.

Text a foto: Ing. Tomáš Želazko

Čtyři nové moderní přístroje – telemetry sloužící ke sledování srdečního rytmu zakoupila pro interní oddělení B Nemocnice AGEL Prostějov. Celkem je nyní na interním oddělení B pro pacienty připravených 8 telemetrů, takže lze měřit parametry současně až u 8 klientů. Pořízení nových telemetrů pro interní oddělení přišlo nemocnici na téměř 800 000 korun. Telemetrický přístroj ocení zejména pacienti po infarktu myokardu a dalších kardiovaskulárních chorobách, kteří jsou ve vyšším riziku poruchy srdečního rytmu. 

„Díky telemetrii dokážeme nepřetržitě sledovat srdeční rytmus, v případě náhlé vážné poruchy rytmu rychle diagnosticky a léčebně reagovat, a zachránit tak prakticky pacientovi život,“ říká primář interního oddělení Nemocnice AGEL Prostějov MUDr. Miloslav Špaček s tím, že telemetr slouží k monitoraci srdeční akce – počtu pulzů pacienta na dálku, takže dokáže detekovat životu nebezpečné arytmie. Pacienti v případě použití telemetrie využívají EKG snímač, který je připevněný čtyřmi nalepovacími elektrodami na hrudníku. Snímač nosí po dobu 24 hodin denně na krku a prostřednictvím něj je trvale snímán jejich EKG rytmus, který je přenášen na centrální monitor umístěný na interní JIPce. Pokud telemetr zachytí nějakou nepravidelnost v srdečním rytmu pacienta, okamžitě začne alarmovat a pacientovi je okamžitě poskytnuta včasná pomoc. 

Díky telemetrickému systému mohou lékaři prostějovské nemocnice mnohem přesněji diagnostikovat srdeční nemoci. Přístroj také zároveň umožňuje mnohem efektivnější léčbu. V případě záchytu život ohrožující takzvané maligní arytmie přístroj alarmuje personál k poskytnutí  okamžité pomoci. V těchto případech telemetrie doslova zachraňuje pacientovi život. „Před časem byl na našem oddělení hospitalizován pacient po srdečním infarktu. Přestože byl muž bez jakýchkoliv potíží, byl vzhledem k rozsahu prodělaného infarktu telemetricky monitorován. V nočních hodinách, v době spánku pacienta, byla sestrou zachycena na monitoru zhoubná arytmie tzv. fibrilace komor. Okamžitý terapeutický zákrok – defibrilace, zachránila pacientovi život,“ vysvětluje na konkrétním případu přínos nového přístroje primář Špaček.