Nemocnice AGEL Prostějov

O stomickou poradnu v Nemocnici Prostějov je velký zájem

7. 4. 2020

Měsíčně poskytnou zdravotní sestry poradenství se stomií zhruba 70 pacientům.

Text: Ing. Katka Faltysová / Foto: Sarah Krčová

Stomici, neboli lidé, kteří mají vyvedeno tlusté nebo tenké střevo na povrch těla, hojně využívají možnosti informovat se a zkonzultovat problematiku ve stomické poradně chirurgické ambulance v Nemocnici Prostějov. Za pět let již poskytla poradenství 215 operovaným lidem a jen v roce 2019 přijala 30 nových pacientů. Poradenství lidem umožňuje lépe se vyrovnat se stomií a správně o ni pečovat. „Každoročně seznamujeme bezmála čtyři desítky nových klientů s každodenním úskalím spojeným se stomií a péčí o okolí stomie. Pacientům pomáhá tzv. stomická sestra, která si s operovaným klientem nebo jeho blízkými dokáže povídat o těchto problémech, kterými jsou nejčastěji potíže s podtékáním pomůcky,“ popisuje Marta Krejčí, jedna ze dvou sester stomické poradny s tím, že jejich prioritou je stomika osamostatnit natolik, aby mohl být propuštěn domů. 

Na poradenství přichází vhodný čas nejdříve třetí až pátý den po operaci, někdy se musí naučit o stomii a její okolí pečovat blízcí. Pacient po operaci břišní dutiny, který se většinou dozvídá závažnou diagnózu a ještě mu je současně vyšita stomie, potřebuje čas, aby se s realitou vyrovnal. „Zhodnotíme, zda informaci přijal a bude schopný o stomii pečovat sám, nebo budeme muset zapojit někoho z rodiny nebo známého. Návštěv je několik a obnáší předání informačních materiálů, nácvik na maketě a nácvik sebe-péče, kdy každé sezení trvá 2 až 3 hodiny. Při propuštění vybavíme stomika pomůckami na jeden měsíc a kontaktem na stomické sestry, kdy se na nás může kdykoliv obrátit s dotazy,“ říká Marta Krejčí a doplňuje, že kromě podpory blízkých stomikovi nejvíc pomáhá vědomí, že je někde někdo, kdo mu za jakýchkoliv okolností poradí a uklidní ho. 

Měsíčně poskytnou zdravotní sestry Marta Krejčí s kolegyní Lenkou Melicherovou poradenství se stomií zhruba 70 pacientům. Klient navštěvuje poradnu, situovanou v I. patře při chirurgickém oddělení prostějovské nemocnice, alespoň jednou měsíčně kvůli kontrolám, výměně stomické pomůcky či předpisu dalších pomůcek, kterých je v dnešní době široké spektrum. Může ale přicházet i týdně kvůli řešení individuálních problémů. „Pokud je zachován správný postup výměny stomické pomůcky, je zvolena správná pomůcka, klient zrovna neprochází chemoterapií a zásadně se nemění jeho tělesný profil, bývá péče o stomii bezproblémová,“ uklidňuje závěrem Marta Krejčí. Stomická poradna funguje vždy v pátek od 08.00 do 11.00 hodin a klient nepotřebuje doporučení lékaře. Stačí se objednat osobně na chirurgickém oddělení nebo telefonicky na čísle 720 983 561 nebo 725 893 746.