Nemocnice AGEL Prostějov

Iktové centrum Nemocnice Prostějov získalo mezinárodní ocenění za léčbu cévních mozkových příhod

27. 8. 2018

Prestižní ocenění ESO Angels Award prostějovské nemocnici udělila Evropská Organizace pro CMP (European Stroke Organisation – ESO).

Text: Mgr. Radka Miloševská

Mezinárodní platinové ocenění ESO Angels Award získalo Iktové centrum Nemocnice Prostějov za péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou (CMP). Nemocnici jej udělila Evropská organizace pro CMP (European Stroke Organisation – ESO), jejímž zájmem je neustálé zvyšování kvality poskytované péče napříč evropskými centry. Jako součást sítě center vysoce specializované péče o pacienty s iktem (cévní mozkovou příhodou) sleduje neurologické oddělení Nemocnice Prostějov od počátku své existence mnoho indikátorů v mezích předem stanovených intervalů. „Data odesíláme na Ministerstvo zdravotnictví a předávají se vedení Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti. Od konce roku 2016 pak zadáváme data do nových mezinárodních registrů,“ uvádí primářka neurologického oddělení Nemocnice Prostějov MUDr. Gabriela Krejstová. 

Pro udělení ESO Angels Award se hodnotí několik základních kategorií, mezi které patří procento pacientů s CMP podstupujících rekanalizační terapii, dále procento pacientů léčených do 60 a 45 minut, vyšetření poruch polykání, nasazení vhodné sekundární prevence a mnoho dalších parametrů. „Sledování těchto parametrů a porovnávání s výsledky v jiných zdravotnických zařízeních vede ke zkvalitňování péče o svěřené pacienty. Každý měsíc obdržíme zpětné reporty o reálných výsledcích za uplynulé období a pracujeme na dalším vychytání případných nedostatků,“ vysvětluje primářka Krejstová benefity, které plynou z účasti v projektu, a doplňuje: „Od roku 2013, kdy se intenzivně zabývám zdokonalováním všech diagnostických a léčebných procesů u pacientů s cévními mozkovými příhodami došlo v naší nemocnici k výraznému pokroku v kvalitě poskytované péče. Dostali jsme se na špici hodnoceného žebříčku v rámci naší republiky a dosáhli jsme výborných výsledků i v rámci mezinárodního srovnání.

Získané ocenění je pro nás proto velkým vyznamenáním a všichni zaměstnanci naší neurologie se z toho radují. Pro mne osobně je to jeden z dokladů smysluplnosti mé práce. Těší mě to především za naše pacienty.“ Cévní mozkové příhody jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí a nejčastější příčinou invalidity u lidí středního a vyššího věku. Základem péče o postižené cévní mozkovou příhodou je kvalitní radiodiagnostika a dobře fungující neurologické oddělení se specializovanou jednotkou intenzivní péče. „Klíčové je včas odlišit mrtvici od jiných onemocnění a bezodkladně zahájit léčbu. Léčba se zaměřuje na obnovení průchodnosti ucpané mozkové tepny, která je příčinou mozkové příhody asi v osmdesáti pěti procentech případů,“ míní primářka MUDr. Gabriela Krejstová. „Toto významné ocenění si neurologické oddělení zasloužilo především díky koordinaci činností, a to nejen v rámci Iktového centra, ale také urgentního příjmu, radiodiagnostického pracoviště, laboratoří – jednoduše díky perfektní týmové práci v nemocnici. Velký posun ve zlepšení péče o pacienty přineslo nepochybně také školení v Simulačním centru v Brně, kterého se zúčastnili lékaři a sestry neurologického oddělení i radiodiagnostického pracoviště. 

Dosažený úspěch je jistě motivací pro další zvyšování kvality nejen Iktového centra, ale i ostatních oddělení prostějovské nemocnice,“ podotkla předsedkyně představenstva společnosti Středomoravská nemocniční, jenž provozuje prostějovskou nemocnici, MUDr. Marie Marsová, MBA. Nemocnice Prostějov získala od Ministerstva zdravotnictví ČR statut Iktového centra v srpnu 2012 a stala se tak součástí celostátní sítě center poskytujících specializovanou léčbu tohoto velmi závažného onemocnění. Každý rok zde zdravotníci ošetří několik tisíc pacientů s neurologickými chorobami, z toho průměrně okolo čtyř set pacientů s cévní mozkovou příhodou.