Nemocnice AGEL Prostějov

Prostějovská nemocnice získala nový optický biometr

18. 8. 2017

Oční oddělení nemocnice ošetří ročně zhruba 13 tisíc pacientů z Prostějova a okolí.

Text a foto: Ing. Tomáš Želazko

Novým moderním optickým biometrem se nyní může pochlubit oční oddělení Nemocnice Prostějov. Přístroj slouží pro přesné bezkontaktní měření a určení optimální nitrooční čočky před operací šedého zákalu. Investice do biometru dosáhla téměř jeden milión korun. „Nový moderní přístroj bezkontaktně změří parametry oka jako například axiální délku, poloměr zakřivení rohovky, průměr rohovky či hloubku přední komory. Tyto údaje jsou nezbytné pro přesný výpočet optické mohutnosti nitrooční čočky při operaci šedého zákalu,“ říká primář očního oddělení prostějovské nemocnice MUDr. Petr Frgál s tím, že nový biometr sám tyto výpočty provádí a ve své paměti má i odlišné vzorce pro oči krátkozraké, dalekozraké a také pro oči po předchozích laserových operacích refrakčních vad. 

Oční oddělení Nemocnice Prostějov provádí operace šedého zákalu s implantacemi standardních i nadstandardních nitroočních čoček, přičemž se vyžaduje přesné předoperační měření optické vady očí. „Dosud jsme prováděli tato měření na ultrazvukových přístrojích, které však nedosahují přesnosti potřebné pro výpočet multifokálních (mnohoohniskových) a torických čoček,“ vysvětlil pořízení nového přístroje primář. Šedý zákal, odborně zvaný katarakta, znamená sníženou průhlednost normálně čiré oční čočky. Pacienti si nejčastěji stěžují na zamlžené vidění, zhoršené vidění na slunci a při řízení auta. Někdy trpí i zdvojeným viděním a defekty barevného vidění. V současné době neexistují žádné léky, kapky či speciální brýle, které by mohly vzniklý zákal odstranit a vidění zlepšit. Jedinou možností obnovy vidění je operace, při níž se z oka odstraní zkalená čočka a nahradí čočkou umělou. Riziko onemocnění stoupá s věkem. Onemocnění bývá častější u pacientů s cukrovkou a může souviset i s dlouhodobým užíváním některých léků. 

Odstranění šedého zákalu je v současnosti nejčastějším zákrokem v oční chirurgii. Ročně se v Česku uskuteční okolo 100 tisíc těchto operací, přičemž před 20 lety jich bylo jen asi 11 tisíc. „Naše oční oddělení ošetří ročně zhruba 13 tisíc pacientů z Prostějova a okolí. Každý rok provedeme přibližně 500 operací šedého zákalu,“ dodává primář Frgál. Zájemci o vyšetření na novém biometru se mohou na oční oddělení Nemocnice Prostějov objednat na telefonním čísle 582 315 510, přičemž je zapotřebí doporučení lékaře. Vyšetření pomocí nového přístroje je plně hrazeno zdravotními pojišťovnami.