Nemocnice AGEL Prostějov

Centrum léčebné rehabilitace prostějovské nemocnice nyní nabízí i služby logopeda

25. 4. 2017

Zavedením logopedie se snaží pomoci pacientům po cévních mozkových příhodách, po vážných úrazech či nádorovém onemocnění mozku, nebo pacientům po operacích na krku.

Text. Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Dagmar Málková

Centrum léčebné rehabilitace Nemocnice Prostějov rozšiřuje své služby o logopeda. Centrum se zavedením klinické logopedie snaží pomoci pacientům po cévních mozkových příhodách, po vážných úrazech mozku, nádorovém onemocnění mozku, nebo pacientům po operacích na krku, kteří mají problémy s polykáním potravy a potíže s mluvením. Velkou šanci na zlepšení zdravotního stavu mají nyní pacienti rehabilitačního centra díky intenzivní specializované a komplexní péči. „Pacienti, kteří mají poruchu polykání anebo poruchu komunikace jako je vyjadřování (mluvení či mimika), vnímání (porozumění řeči, psaní a čtení), tak nyní kromě medicínské léčby absolvují na jednom místě fyzioterapeutickou, ergoterapeutickou a nově i logopedickou léčbu. Máme zajištěnou i péči protetika a jsou také zajištěni dietolog a nutriční terapeut, když je třeba upravit stravu,“ říká MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA, primář Centra léčebné rehabilitace s tím, že díky komplexnímu přístupu se v relativně krátkém čase dosahuje velmi dobrých výsledků.

„Věříme, že i se službami logopeda zkvalitníme tuto komplexní péči, a ještě více pacientů dostaneme zpátky do běžného života, kdy budou soběstační,“ doplnil. V léčebném centru denně rehabilituje 150 pacientů, kteří absolvují komplexní léčbu podle zranění nebo nemoci nejčastěji v délce jeden až tři měsíce. Celý blok intenzivní rehabilitace totiž trvá během jednoho dne i více než tři hodiny a skládá se z práce fyzioterapeutů, logopeda, ergoterapeutů, psychologů a samozřejmě i lékařů. „V současné době využívají služeb logopeda pacienti jak ambulantní, tak z lůžkových oddělení nemocnice.

V budoucnosti počítáme, že se logoped bude pravidelně starat zhruba o deset až čtrnáct pacientů denně,“ uvedla vedoucí fyzioterapeutka Ing. Bc. Jiřina Kubíková s tím, že logoped na základě vyšetření, podle potíží a požadavků pacientů dokáže sestavit program „na míru“. S využitím různých technik, přístrojů a pomůcek se mohou snadněji vrátit do běžného života. Zájemci o služby logopeda v prostějovském léčebném centru se mohou objednat na recepci léčebného centra na telefonním čísle 582 315 356. „Zájemci o léčbu musí projít lékařskou ambulancí, kde budou vyšetřeni rehabilitačním lékařem, který navrhne komplexní rehabilitační program, jehož součástí je i terapie logopeda,“ dodal primář Konečný.