Nemocnice AGEL Prostějov

AGEL Sport Clinic začal s vyšetřením k posílení dýchacího svalstva

17. 2. 2017

I u velmi dobře trénovaných sportovců dochází vlivem tohoto tréninku k významnému zvýšení jeho výkonnosti.

Text a foto: Ing. Tomáš Želazko

Centrum AGEL Sport Clinic začalo s novým typem vyšetření a tréninku, které vede k posílení dýchacího svalstva. Moderní přístup k optimalizaci sportovního výkonu je určen jak pro špičkové vrcholové a výkonnostní sportovce, tak pro osoby postižené respiračním onemocněním jako u astmatiků, řady dalších chronických plicních onemocnění či u funkčních poruch pohybového aparátu, například vadného držení těla. Jedná se o diagnostiku výkonnosti nádechových (inspiračních) svalů a funkční dechový trénink pomocí přístroje POWERbreathe KH2 a dechových pomůcek. „Tato metoda začíná být velmi populární a vychází z fyziologického vlivu dýchání na metabolismus i na posturální stabilitu, tedy schopnost udržování vzpřímeného držení těla. To vede ke snížení dechové limitace, zlepšení výkonu sportovce a lepší toleranci zátěže,“ vysvětluje MUDr. Nikola Bárková, vedoucí centra sportovní a preventivní medicíny AGEL Sport Clinic. 

Řadou zahraničních studií bylo prokázáno, že tento typ tréninku dokáže zvýšit výkonnost dechového aparátu, a tím i jeho ventilační schopnosti o 30 až 50 procent, zvýšit sílu nádechového svalstva, oddálit únavu dechových svalů, která při intenzivní fyzické činnosti nastupuje, zvýšit jejich vytrvalost a urychlit odplavování laktátu. „I u velmi dobře trénovaných sportovců dochází vlivem tohoto tréninku k významnému zvýšení jeho výkonnosti – například u veslařů, cyklistů, běžců o zhruba 2 až 4,5 procenta, nicméně obdobný efekt byl prokázán ve všech sportovních odvětvích,“ doplnila vedoucí centra. Orientační diagnostické vyšetření je prováděno lékařem, který zhodnotí pomocí moderního přístroje sílu inspiračních svalů a při podlimitních hodnotách je pak doporučen funkční dechový trénink prováděný fyzioterapeutem. Jsou při něm využity dechové pomůcky v kombinaci s posilováním hlubokého stabilizačního systému a nácviku správného stereotypu dýchání, který bývá i u řady sportovců porušený či neoptimální. 

Trénink je formou pěti návštěv u fyzioterapeuta s frekvencí jednou týdně. Po pěti týdnech tréninku je na konci opět komplexní vyšetření včetně zhodnocení efektu tréninku. „Tento efekt je pozorovatelný již po zhruba 5 až 6 týdnech při frekvenci 30 nádechů dvakrát denně, tedy zhruba 5 minutách tréninku za den, který navíc probíhá v pohodlí domova či na běžném tréninku,“ dodává MUDr. Nikola Bárková. AGEL Sport Clinic má otevřeno v pracovní dny kromě pátku od 8.00 do 18.00 hodin. Na vyšetření novou metodou se můžete objednat telefonicky na číslech 582 315 650, 601 328 867 nebo osobně. Metoda není hrazena zdravotními pojišťovnami.