Nemocnice AGEL Prostějov

Robot v prostějovské nemocnici pomáhá lidem zpět do života

15. 3. 2016

Přístroj pomůže vyřešit jejich problémy s obratností a ochablostí svalů ruky a prstů.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Ladislav Polák, Ing. Tomáš Želazko

K návratu zpět do běžného života pomáhá pacientům Centra léčebné rehabilitace Nemocnice Prostějov robotická rehabilitace. Nemocnice kvůli zahájení této nové rehabilitační metody zakoupila moderní robotický přístroj Gloreha. Tento přístroj pro rehabilitaci rukou a prstů pomáhá obnovit hybnost lidem po mozkových příhodách, operacích nebo úrazech mozku a míchy, a také pacientům po úrazech s poškozením periferního nervstva a svalové soustavy v oblasti ruky. Jedná se o moderní přístroj pro roboticky asistovanou pohybovou terapii horních končetin s motivační zpětnou vazbou. Přístroj je vlastně robotická rukavice, která pomáhá „hraním“ her při rehabilitaci. Tímto cílevědomým cvičením formou hry pomáhá pacientům získat zpět kontrolu nad svými horními končetinami. „Pacientům pomůže vyřešit jejich problémy s obratností a ochablostí svalů ruky a prstů, přispívá ke zlepšování koordinace horních končetin a ke zlepšení celkové koncentrace při provádění pohybů,“ říká primář rehabilitačního oddělení prostějovské nemocnice MUDr. Per Konečný, Ph.D., MBA. 

Rukavice Gloreha je připevněna k ruce i zápěstí speciálními pásy s upnutím kolem dlaňové strany prstů včetně palce a díky pneumatickému pohonu pomáhá pohybu ruky v místě kloubů. Vlastní cvičení probíhá podle 3D animace zobrazené na obrazovce zařízení. Rukavice je totiž propojená s hrami, které jsou navrženy pro terapeutické účely. Samotná hra pak nutí uživatele používat všechny prsty, zápěstí a předloktí. „Rukavice z počátku nutí postiženou ruku hýbat se automaticky, posléze již musí pacient rukou – prsty nebo zápěstím – hýbat sám a rukavice mu naopak klade jistý odpor. Záleží na tom, ve které fázi terapie se pacient nachází a jakou obtížnost přidělený terapeut zvolí. Robotický rehabilitační přístroj pomáhá pacientovi trvale vykonávat tentýž pohyb s vysokou přesností,“ vysvětluje primář s tím, že díky uloženým datům ze cvičení je možná zpětná vazba pro lékaře nebo fyzioterapeuta, který může různě pacientovi zvyšovat obtížnost. Pohyby pacientů jsou snímány prostřednictvím senzorů a předávány do počítače. Pohyb horní končetiny se tedy zobrazuje na monitoru PC. Počítačové vyhodnocení pacientem prováděného úkolu pak umožňuje měřitelně zhodnotit úspěšnost léčby. 

„U pacientů všech věkových kategorií si tato forma terapie dokáže získat velkou oblibu. Pro svou jednoduchost a zábavnost je silně motivující, protože je doslova vtáhne do aktivního přístupu, a měřitelnost výsledku v nich vyvolává, v dobrém slova smyslu, i jistou soutěživost," sdělil primář. Roboticky asistovaná rehabilitace v žádném případě nenahrazuje klasickou fyzioterapii, ale zásadním způsobem ji obohacuje o nové prvky se zpětnou vazbou. „Nový přístroj budeme využívat v kombinaci s osvědčenými terapiemi a metodami tak, aby byl léčebný účinek co nejvýraznější," uzavřel primář Konečný. Jedno cvičení na přístroji by mělo trvat zhruba 20 až 30 minut a pacienti by měli absolvovat zhruba 5 až 10 těchto sezení. Ke cvičení je nutno se předem objednat, a to telefonicky na recepci ambulance Centra léčebné rehabilitace prostějovské nemocnice na čísle 582315356. Pacient si pouze přinese doporučení – žádanku na rehabilitaci od svého praktického či odborného lékaře, i výsledky již absolvovaných vyšetření.