Nemocnice AGEL Prostějov

Rehabilitační oddělení nemocnice začalo nabízet ergoterapii

25. 2. 2015

Díky ergoterapii se lidé po mozkové mrtvici, infarktu či zlomeninách rukou učí znovu ovládat své tělo.

Text a foto: Ing. Tomáš Želazko

Novou léčebnou metodu – ergoterapii – začalo nabízet rehabilitační oddělení Nemocnice Prostějov. Díky účasti na projektu pracovní rehabilitace a projektu Iktového centra bylo v Centru léčebné rehabilitace prostějovské nemocnice vybudováno nové moderní pracoviště ergoterapie, které slouží pacientům jak k nácviku běžných denních činností, tak k základním funkčním činnostem horních končetin, trénování kognitivních funkcí jako je pozornost, paměť, či prostorová orientace. Ergoterapie jako nedílná součást procesu léčebné rehabilitace prochází v posledních letech inovativním vývojem. „Ergoterapie pomáhá v uzdravování osobám s postižením fyzických i psychických funkcí. Zejména má uplatnění u pacientů po mozkové mrtvici, onemocnění mozku nebo míchy nádorem, úrazem, zánětem, dále ji využívají i pacienti s onemocněním pohybového systému – tedy většinou po úrazech a operacích horních končetin,“ říká primář Centra léčebné rehabilitace prostějovské nemocnice MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA, s tím, že metoda vychází z předpokladu, že člověk může zlepšit své zdraví a kvalitu života tak, že se aktivně zapojuje do pracovních činností, které pro něj mohou být významné a smysluplné.

„Aktivitu či zaměstnávání ergoterapie vnímá současně jako prostředek i cíl léčby,“ doplnil. Vyčistit si zuby, umýt se, najíst, obléknout se, zalít si čaj nebo kávu, je pro pacienty po mrtvici nebo jinak pohybově postižené někdy velký problém. „Hlavním cílem ergoterapie je minimalizace postižení a co nejlepší návrat člověka do běžného života. Ergoterapie je lékařem předepsaná léčebná činnost a pomáhá lidem s tělesným, duševním nebo smyslovým postižením vykonávat každodenní činnosti tak, že se do nich zapojí i navzdory svému postižení nebo poruše,“ uvádí primář. Ergoterapii vede odborník (ergoterapeut) a u pacienta přihlíží k druhu jeho onemocnění, stavu a věku, k jeho osobnosti a možnostem. Ergoterapeut nejdříve provede vstupní vyšetření pacienta. Na základě ergoterapeutického vyšetření a analýzy funkčních schopností se sestavuje krátkodobý a dlouhodobý plán terapie a ve spolupráci s ostatními odborníky provádí komplexní rehabilitaci.

„Je individuální pro každého pacienta – cíleně indikovaná a aktivně prováděná,“ vysvětlil primář Konečný. V rámci ergoterapie se pacienti učí co nejefektivněji využívat pohybových funkcí celého těla. Možností je celá řada – například obouručná práce horních končetin s papírem, tvarování terapeutické hmoty, samostatné stravování s modifikovanými příbory u pacientů po mozkové příhodě. „Ergoterapie pomáhá pacientům zapojit se do jejich přirozeného domácího, případně i pracovního prostředí a podpořit jejich zdraví a duševní pohodu prostřednictvím smysluplné aktivity a zaměstnávání. Metoda dává pacientům možnost účastnit se každodenního života, bez ohledu na jejich zdravotní postižení. V rámci léčebné rehabilitace také doporučujeme kompenzační a technické pomůcky a učíme pacienty a členy rodiny tyto pomůcky používat,“ sdělil primář Konečný. 

Nové ergoterapeutické pracoviště slouží také k ergodiagnostice, což je vyšetření osob s těžším zdravotním postižením s cílem zjistit pracovní předpoklady handicapovaných. Pacient zde má možnost si vyzkoušet řadu činností, modelových situací, které simulují pracovní proces. „Na základě tohoto testování jsme schopni pacientovi doporučit, zda je pro něj stávající pracovní profese vzhledem k jeho zdravotnímu stavu vhodná či nikoliv. V případě pacienta bez pracovního zařazení, můžeme doporučit vhodné zaměstnání, hodící se k jeho zdravotnímu stavu,“ říká primář a dodává: „Ergoterapeut se snaží dát pacientovi nový pohled na jeho situaci – úraz či onemocnění, pomoci mu při plnění jeho sociálních rolí. V rámci terapie natrénujeme základní soběstačnost, snažíme se o aktivní začlenění pacienta do života jak osobního, tak pracovního.“