Nemocnice AGEL Prostějov

Nový počítačový tomograf nabídne přesnější a šetrnější vyšetření

8. 12. 2014

Na neurologické oddělení byly pořízeny rovněž další přístroje špičkové kvality.

Text: Mgr. Radka Miloševská / Foto: Ing. Darina Formánková

Přesnější vyšetření i nižší dávku radiační zátěže nabídne pacientům Nemocnice Prostějov nový počítačový tomograf. Nemocnice jej pořídila za více než 13 miliónů korun, a to rovněž díky příspěvku z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Nemocnice Prostějov disponuje počítačovým tomografem (CT) modelu Toshiba Aquilion Prime v současné chvíli jako jediná v České republice. „Nový CT přístroj je tzv. 80řadý. Tento údaj znamená, kolik datových stop nebo řezů je schopen snímat za jednu otáčku,“ vysvětluje primářka neurologického oddělení Nemocnice Prostějov MUDr. Gabriela Krejstová s tím, že předchozí přístroj na oddělení byl 64řadý. Více řad detektorů také zkracuje dobu vyšetření. V praxi to znamená, že nový přístroj je rychlejší, což ocení především pacienti. Vyšetření na počítačovém tomografu představuje pro tělo poměrně velkou radiační zátěž, kterou je nyní možné snížit. „Nový systém zajišťuje minimální dávku záření při zachování vysoké kvality obrazu,“ doplňuje primářka s tím, že nové CT je svou konstrukcí vhodné také pro objemné obézní pacienty, kteří se v některých případech do předešlého modelu nevešli a museli být vyšetřeni na jiném pracovišti. 

Další výhodou nového CT přístroje je, že může zachycovat velmi rychlé dynamické jevy. Při akutní mozkové příhodě tak lékaři dostanou během okamžiku detailní informace o stavu cévního řečiště. Mezi další špičkové vybavení, které bylo v těchto dnech na neurologickém oddělení instalováno, patří nový ultrazvukový přístroj určený pro vaskulární vyšetřování s možností využití kontrastní látky. „Ve srovnání s předchozím ultrazvukem má výrazně lepší rozlišovací schopnosti. Je vybaven pomocnou barevnou dotykovou LCD obrazovkou pro zjednodušení a urychlení ovládání. K dispozici máme čtyři sondy zajišťující komplexní rozsah neurosonologického vyšetření,“ popisuje vybavení MUDr. Gabriela Krejstová. Celkově se investice do nového vybavení neurologického oddělení Nemocnice Prostějov vyšplhala na 17,5 miliónů korun. Na financování se z 85 % podílel Evropský fond pro regionální rozvoj, zbytek hradila nemocnice z vlastních zdrojů. „Pořízení všech uvedených přístrojů je samozřejmě dalším a velmi významným krokem ke zkvalitnění péče v našem iktovém centru,“ uzavřela MUDr. Krejstová.