Nemocnice AGEL Prostějov

Nemocnice zakoupila nový ultrazvuk

13. 6. 2014

Moderní digitální přístroj znamená obrovské plus nejen pro pacienty, ale i lékaře.

Text a foto: Ing. Tomáš Želazko

Kvalitnější a rychlejší vyšetření poskytuje od poloviny března radiodiagnostické oddělení prostějovské nemocnice. Zdravotnické zařízení totiž pro centrální příjem a screeningové mamografické centrum zakoupilo zcela nový moderní ultrazvukový přístroj. Nový ultrazvuk za téměř 1,5 miliónu korun nahradil přístroj, který byl osm let starý a již nevyhovoval potřebám moderní medicíny, která se neustále vyvíjí a ubírá novými trendy. Moderní digitální přístroj znamená obrovské plus nejen pro pacienty, ale i lékaře. Ultrazvuk umožní lékařům provádět celé spektrum vyšetření. „Přístroj slouží k vyšetření břicha, malé pánve, štítné žlázy, prsů, varlat, kůže, svalových a vazivových struktur, kloubů, cév krku, horních a dolních končetin,“ říká lékařka prostějovského screeningového mamografického centra MUDr. Lucie Krpcová.

Nový ultrazvuk je vybaven třemi multifrekvenčními sondami, takže umožňuje vysoce kvalitní zobrazení vyšetřovaného orgánu, tkáně, cévy nebo žíly v mnohem vyšší rozlišovací kvalitě, což umožňuje i přesnější diagnózu. Přístroj je mimořádný zejména díky speciálnímu softwaru, který dokáže zvýraznit ohraničení zdravé a patologické tkáně při zpracování obrazu a rovněž umožňuje variabilně měnit kvalitu a parametry zobrazení dle vyšetřovaných oblastí. Špičková kvalita obrazu umožní kvalitně vyšetřit i pacienty s nadváhou, u kterých byla dosud diagnostika problematičtější.

Přístroj navíc nově ukládá data na vestavěný harddisk. Jeho nespornou výhodou je rovněž možnost snadné archivace vyšetření, ať už formou přímého tisku, napojením na počítačovou síť, vypálením dat či připojením USB periferie. Všechny snímky putují rovnou do elektronickéhoarchivu. „My je pak můžeme snadno poslat operatérovi či rentgenologovi z úplně jiné nemocnice, který má pacienta na starosti,“ vysvětluje pozitiva přístroje MUDr. Lucie Krpcová s tím, že denně pomocí ultrazvuku vyšetří zhruba 20 pacientů.

Novým ultrazvukem vyšetříme na radiodiagnostickém oddělení denně několik desítek lidí od kojenců až po pacienty vyššího věku. „Vyšetřujeme od 7.00 do 16.00 hodin, akutní případy v rámci pohotovosti nepřetržitě. Jedno vyšetření trvá v průměru 10 až 30 minut,“ uzavírá MUDr. Lucie Krpcová.