Nemocnice AGEL Prostějov

Prostějovská nemocnice otevřela moderní centrum sportovní a preventivní medicíny

19. 11. 2013

Slavnostní otevření centra přišli podpořit i přední čeští sportovci – Petra Kvitová, Tomáš Berdych a Marek Jankulovski.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Radka Baková, PHOTO STUDIO 23

Nové centrum sportovní a preventivní medicíny AGEL Sport Clinic v září otevřela Nemocnice Prostějov. Moderní pracoviště bude své služby poskytovat nejen sportovcům vrcholovým a výkonnostním, ale i rekreačně sportující mládeži a dětem. V rámci preventivního programu bude rozvíjet aktivity v oblasti optimalizace životního stylu a tzv. „preskripce pohybu“, tedy lékařem navržené a monitorované pohybové zátěže podle specifických potřeb klienta, které mohou vést buď k zamezení, nebo oddálení výskytu onemocnění. Vybudování centra si vyžádalo investice ve výši devíti miliónů korun. Slavnostního otevření se zúčastnili také členové dozorčí rady a vrcholové vedení AGELu. Předseda dozorčí rady společnosti Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D., CSc., poděkoval všem, kteří stáli u zrodu centra. „Toto centrum je potvrzením, že společnost AGEL má blízko ke sportu,“ řekl předseda dozorčí rady.

Otevření centra přišli podpořit i přední sportovci – vítěz Davis Cupu Tomáš Berdych, wimbledonská vítězka Petra Kvitová a fotbalový internacionál a vítěz Ligy mistrů Marek Jankulovski. „V Prostějově jsou výborné podmínky k tenisu a centrum je jedna z částí, která nám pomůže při zlepšování našich výkonů,“ uvedla Petra Kvitová. „Prostějov je sportovním městem a takové centrum se k němu hodí,“ doplnil Tomáš Berdych. Jako důležité a potřebné vidí centrum i Marek Jankulovski. „Centrum sportovní medicíny ke sportu patří a je fajn, když se jej podaří vybudovat i u nás,“ dodala fotbalová superstar.

Prostějovská nemocnice dosud poskytovala sportovcům řadu služeb. Jednalo se ale dosud o služby spíše izolované a nepropojené. Toto má nové centrum změnit. „Nedostupnost komplexního servisu pro vrcholové, výkonnostní i hobby sportovce a malá podpora sportovních oddílů při řešení jejich sportovně-zdravotnických potřeb – to byly hlavní motivy, které nás k vybudování centra sportovní medicíny vedly. Náš koncept stojí na odbornosti a komplexnosti služeb, což je kombinace, která v České republice zatím příliš obvyklá a dostupná není,“ řekl ředitel prostějovské nemocnice Ing. Tomáš Uvízl s tím, že druhou důležitou náplní tohoto pracoviště bude preventivní medicína, tedy systémově a logicky pojaté programy řízené a monitorované pohybové aktivity a výživy, které se „vtělily“ do programů primární a sekundární prevence. „Na těchto programech chceme úzce spolupracovat se zdravotními pojišťovnami,“ doplnil ředitel.

Služby centra v současnosti zajišťuje 16 kmenových pracovníků, zahrnujících lékaře, zdravotní sestry, fyzioterapeuty a zástupce dalších odborností. Centrum má značnou výhodu v tom, že vzniklo ve vazbě na velkou nemocnici a může proto těžit z jejího širokého zázemí. „Jde nejen o značný potenciál nemocničních specialistů, kteří se na činnosti centra podílejí, ale také zcela mimořádnou šíři specializované laboratorní diagnostiky a vynikající úroveň zobrazovacích metod, které jsou pro potřeby centra rovněž k dispozici. Vznikl tak velmi zajímavý komplex, který nabízí klientům konzistentní a na jednom místě poskytovanou službu,“ sdělil vedoucí centra Mgr. Radim Šlachta, Ph.D. Odborníci v centru poradí trenérům, sportovcům i rodičům sportujících dětí, jak optimalizovat sportovní výkon, předcházet poškození zdraví či úrazům – a pokud už úraz vznikne, povedou maximálně efektivní léčbu, umožňující brzký návrat do tréninkového procesu. Centrum nabízí také specifické služby pro rodiče: „Jsme například schopni do značné míry předpovědět, jaké jsou vrozené dispozice dítěte pro různé druhy sportu, nebo poskytnout dětem včasnou diagnostiku vrozených srdečních vad,“ uvedl některé příklady vedoucí centra Šlachta.

Centrum sportovní a preventivní medicíny AGEL Sport Clinic získalo v červenci registraci zdravotnického zařízení pro obor tělovýchovné lékařství, čímž stvrdilo, že naplňuje všechny předepsané podmínky pro činnost zdravotnického zařízení této specializace. AGEL Sport Clinic se nachází přímo v areálu prostějovské nemocnice. K návštěvě není třeba doporučení od lékaře, objednat se můžete osobně či telefonicky na číslech 601 328 867 nebo 582 315 650. Podrobné informace o službách centra naleznete rovněž na www.sportclinic.agel.cz.