Nemocnice AGEL Prostějov

Chirurgové Nemocnice Prostějov začali jako první v Česku s novou metodou operací tříselné kýly

14. 11. 2013

Operace tříselné kýly je druhou nejčastější operací hlavně u mužů, přičemž na operačním sále končí ročně zhruba 20 tisíc lidí.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Radka Baková

Jako první v České republice začali letos chirurgové Nemocnice Prostějov s operací tříselné kýly metodou ONSTEP. Unikátní metodu vyvinuli před třemi lety v Portugalsku a je velmi šetrná pro pacienty, zkracuje dobu operace, která může trvat zhruba 20 minut a lze ji provést i v lokální nebo spinální anestézii. Ve srovnání s obvykle používanými metodami výrazně zkrátí pobyt pacienta v nemocnici a do jisté míry i jeho následnou rekonvalescenci, takže pacienti se tak po zákroku mohou rychleji vrátit do každodenního života.

„Dosud jsme novou metodou operovali desítky pacientů. Zatím jsme neměli žádnou komplikaci. Nemocní snášejí operaci velmi dobře,“ říká primář prostějovské chirurgie MUDr. Adolf Gryga, CSc., který se seznámil s novou metodou loni na lékařském kongresu ve španělské Barceloně. Letos v únoru se už školil u autorů nové techniky v Portugalsku. Základem nové metody je vkládání speciální síťky, implantátu z lehkého polypropylenu. Síťka je speciálně tvarovaná ve tvaru velké kapky. Její okraje jsou vyztuženy silnějším materiálem, který se během tří až čtyř týdnů zcela vstřebá. Síťka má poté elasticitu a poddajnost jako živá tkáň, čili nemocný ji nevnímá jako nepříjemnou cizí věc. Pooperační jizva je krátká, malá, kosmeticky i pro malou četnost raných komplikací výhodná. S tím je úzce spjatá problematika pooperační bolesti, která je v tomto případě minimalizována a u některých jedinců doslova nulová.

Operace tříselné kýly je druhou nejčastější operací hlavně u mužů, přičemž na operačním sále končí ročně zhruba 20 tisíc lidí. V Česku se zatím operovala buď takzvanou otevřenou metodou, nebo laparoskopicky. Nová metoda ONSTEP obě metody svým způsobem kombinuje. Metodu nelze použít vždy, použitelná je zhruba ve 30 až 40 procentech případů, a to po důkladném vyšetření lékařem specialistou v této problematice. „Pro pacienta má použití metody řadu výhod. Po operaci mu zůstane jen malá, tři až čtyři centimetry dlouhá jizva v podbřišku, oblast je také méně bolestivá a rychleji se hojí. Po operaci odchází pacient obvykle druhý den z nemocnice, operace v lokální anestézii umožňuje dokonce propuštění týž den,“ uvádí primář Gryga s tím, že po operaci ostatními metodami zůstává pacient v nemocnici tři až čtyři dny a také následná rekonvalescence je poněkud delší.

Kromě prostějovské nemocnice začala metodu ONSTEP při operacích používat také Nemocnice s poliklinikou Semily. První operace provedl tým semilských chirurgů po absolvování školení na prostějovském pracovišti za účasti primáře Grygy a vrchní sestry operačních sálů paní Věry Šimkové. „Absolventům workshopu tento servis nabízíme, pokud chtějí tuto metodu na svém pracovišti zavést. Školitelem je také MUDr. David Marek, který je garantem celého projektu moderního řešení kýl a defektů stěny břišní na chirurgickém oddělení v Prostějově pověřen. Přestože jde o novou metodu, pojišťovny ji plně hradí. Záleží na typu kýly a především zvážení specializovaného lékaře, jakou metodu zvolí,“ dodává prostějovský primář Gryga.