Nemocnice AGEL Prostějov

Radiodiagnostické pracoviště přešlo na digitální zpracování rentgenových snímků

24. 7. 2013

Výhodou digitálního zpracování je i to, že snímek je téměř okamžitě k dispozici, lze jej digitálně upravovat a rozesílat na další destinace v síti, což navíc zkracuje celkovou dobu vyšetření.

Text a foto: Ing. Tomáš Želazko

Skiagrafické pracoviště v Nemocnici Prostějov přešlo na digitální zpracování rentgenových snímků. Je to další významný krok k modernizaci radiodiagnostického oddělení nemocnice, přičemž záznam rentgenových snímků na fotografických fóliích je už minulostí, takže si lékař bude moci prohlédnout snímek přímo na svém počítači a na speciálních diagnostických monitorech s vysokým rozlišením. Celková investice do digitalizace skiagrafického pracoviště přišla na šest miliónů korun. Digitalizace přináší zkvalitnění diagnostiky a následně i léčby pacientů. Rentgenové vyšetření zůstává základní zobrazovací metodou zejména v oborech ortopedie a traumatologie, chirurgie a vnitřního lékařství. „Výhodou digitalizace je čas, během kterého je snímek zpracován a odeslán indikujícímu lékaři, a také zvýšená kvalita obrazu s možností jeho další úpravy. Jedná se o zkvalitnění a urychlení léčebně-diagnostického postupu,“ říká primář radiodiagnostického oddělení MUDr. Martin Folprecht s tím, že skiagrafie je základní radiologické vyšetření prováděné v ambulantních i lůžkových zdravotnických zařízeních. Vychází z principu rozdílné absorpce rentgenového záření v jednotlivých tkáních lidského těla. „Výsledné zobrazení pak přináší základní diagnostickou informaci o sledovaných strukturách, jako jsounapříklad kosti, plíce a podobně,“ doplnil.

Kromě výrazného posunu ve zvyšování kvality péče o pacienta přinese digitalizace skiagrafie také řadu výhod pro zdravotnický personál. „Výhodou je i to, že snímek je téměř okamžitě k dispozici, lze jej digitálně upravovat a rozesílat na další destinace v síti, což navíc zkracuje celkovou dobu vyšetření – to je přínos jak pro pacienty, tak pro lékaře. Než pacient dorazí do ordinace, může mít lékař snímek prostudován a může bezprostředně začít s léčbou,“ sdělil primář ortopedicko-traumatologického oddělení MUDr. Pavel Pilař. Přínosem digitální skiagrafie je i spolehlivá dostupnost snímku všem – radiodiagnostickým pracovníkům, klinikům a účastníkům na síti i mimo nemocnici, což umožní bezproblémové konzultace s odborníky z jiných pracovišť. „Pokud je potřeba odeslat dokumentaci mimo nemocnici, je možné záznam vypálit na CD nebo umožnit přístup přes zabezpečený prohlížeč,“ uvádí lékařský ředitel nemocnice MUDr. Jiří Ševčík s tím, že snímek lze navíc kdykoliv bez potíží vyhledat. Pro pacienty je důležité, že se materiál ukládá  není zapotřebí snímkování opakovat v případě nedostupnosti snímků, čímž by se zvyšovala radiační zátěž pacientů. „Další výhoda spočívá v možnosti online porovnávání nových i starších snímků v elektronickém archivu PACS,“ doplnil.

Digitalizace skiagrafického pracoviště představovala pořízení dvou panelů přímé digitalizace FUJI ve dvou vyšetřovnách na centrálním rentgenu. Detašovaná rentgenologická vyšetřovna na poliklinice je vybavena novým jedním panelem přímé digitalizace FUJI. Mobilní skiagrafické přístroje v celé nemocnici jsou vyřešeny nepřímou digitalizací pomocí CR systému CAPSULA. Součástí dodávky bylo i pět diagnostických stanic pro rentgenologická oddělení nemocnice a vybavení vybraných oddělení klinickými stanicemi.