Nemocnice AGEL Prostějov

Rakovina prsu není záležitost jen žen – i muži chodí na mamografické vyšetření

1. 6. 2013

Karcinom prsu u mužů je vzácný. Zatímco ročně onemocní karcinomem prsu v České republice kolem 7 000 žen, u mužů je toto onemocnění diagnostikováno v asi 15 případech.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: archiv Nemocnice Prostějov

Mnoho lidí si myslí, že mamografická vyšetření prsou jsou určena jen ženám. Není to ale tak docela pravda. Na screeningové mamografické centrum prostějovské nemocnice se mohou objednat i muži. Každý rok zde absolvuje vyšetření okolo dvaceti mužů, přičemž v posledních letech byl ve dvou případech objeven zhoubný nádor, který byl následně operován. „V převaze žen čekajících na mamografické vyšetření prsu se u nás objevují také muži. Většinou doprovázejí své partnerky k obávanému vyšetření, někteří ale čekají na vyšetření vlastní. Přichází pro potíže s orgánem typicky ženským a je pochopitelné, že se v této situaci necítí dobře,“ říká vedoucí lékařka prostějovského screeningového mamografického centra MUDr. Lucie Krpcová s tím, že mužská mléčná žláza se od ženské mléčné žlázy liší, přesto se i u mužů může objevit rakovina prsu. „Může jít o nádor vycházející přímo z mléčné žlázy, nebo se v prsu mohou objevit nádory jiného původu, například metastázy,“ doplnila. Karcinom prsu u mužů je vzácný. Zatímco ročně onemocní karcinomem prsu v České republice kolem 7 000 žen, u mužů je toto onemocnění diagnostikováno v asi 15 případech, když nejčastěji se to týká mužů mezi 55 až 75 lety věku. Mnoho mužů ani neví, že rakovinou prsou může onemocnět, a proto se na ni přijde často příliš pozdě a poté je nemoc zákeřnější.

Stejně jako u ženské rakoviny prsu není ani v případě mužské varianty zatím známa její přesná příčina, ale odborníci předpokládají, že na vině je kombinace vlivů okolí a genetiky. Zvýšené riziko rozvoje rakoviny prsu se předpokládá u mužů, kteří byli vystaveni radiaci, když například podstoupili radioterapii při léčbě jiných nádorových onemocnění v oblasti hrudníku a podobně. „Riziko onemocnění je vyšší u mužů s vrozenou genetickou vadou – nadpočetným chromozomem X, u mužů léčených estrogeny, nebo po ozařování prsu ve vyšších dávkách,“ uvádí MUDr. Lucie Krpcová.

Příznaky rakoviny mužské žlázy jsou shodné se známkami tohoto onemocnění u žen. Jedná se o pohmatový nález tvrdého, nepohyblivého, nebolestivého, jednostranného zduření, které může být provázeno vtažením bradavky nebo krvavým výtokem. „Muž, který takové příznaky objeví, by měl co nejdříve navštívit svého praktika, který muže klinicky vyšetří a pošle k odbornému vyšetření do mamocentra. Úkolem mamodiagnostika je zobrazovacími metodami vyloučit maligní tumor a odlišit nezhoubné zvětšení mléčné žlázy, tzv. gynekomastii (nezhoubné zduření normálních struktur mužské mléčné žlázy) nebo pseudogynekomastii (zvětšení prsou způsobené ukládáním tuku),“ sdělila lékařka. Stejně jako u žen má lékař při vyšetření k dispozici dvě základní zobrazovací modality – mamografii a sonografii. Zatímco u žen se známkami onemocnění prsu je mamografie zobrazovací metodou prvotní a po ní teprve následuje vyšetření ultrazvukem, u mužů toto pravidlo tak striktně neplatí. „U chlapců a u dospívajících mužů volíme jako první vyšetřovací metodu ultrazvuk, ať je důvod obtíží jakýkoliv. U dospělých mužů se jako přednostní metoda doporučuje mamografie. Směřuje-li úvaha k diagnóze nezhoubného nádoru, začínáme ultrazvukem. Pokud máme podezření na zhoubný nádor, začínáme mamografií, pokračujeme ultrazvukem a odběrem vzorku,“ vysvětluje MUDr. Lucie Krpcová.

Samotná technika mamografického vyšetření mužského prsu se neliší od vyšetření žen, ale rozdíl je v počtu provedených projekcí. Zatímco u žen se snímkuje každý prs jakékoli velikosti ve dvou projekcích, mamografie mužské žlázy se provádí pouze v projekci šikmé. Ani technika ultrazvukového vyšetření se neliší. Vyšetřuje se mléčná žláza, uzliny v podpaží a nadklíčcích. V některých případech, kdy je podezření, že zvětšení prsou je důsledkem hormonálních změn, se ještě doplní o vyšetření varlat. „Návštěva tak ryze ženského prostředí, jako je mamograf a ultrazvuk prsou, je pro muže většinou dost stresující. Samozřejmě se jim snažíme vyjít vstříc a vše usnadnit. Budeme rádi, pokud muži nebudou mít takový pocit strachu či studu, aby je od návštěvy odrazoval, “ ujišťuje lékařka.

Screeningové mamografické centrum prostějovské nemocnice ale navštěvují především ženy. Každoročně se v prostějovském centru, které se zařadilo do sítě mamografických center už v roce 2008, vyšetří okolo 6 000 tisíc žen. „Jsme jediným akreditovaným pracovištěm v Prostějově. Své služby nabízíme všem ženám, které nechtějí utrácet peníze za vyšetření, na které mají ze zákona nárok. Kromě vstřícnosti a erudovaného personálu nabízíme našim pacientkám také krátké čekací lhůty, které se pohybují okolo dvou týdnů,“ vysvětluje MUDr. Krpcová. V České republice průměrně sedm žen každý den zemře na rakovinu prsu. Převážná většina z nich stále kvůli tomu, že se na nádor přijde pozdě. Přitom mají ženy nad 45 let věku možnost nechat si prsa jednou za dva roky zdarma vyšetřit na mamografu. Loni si v screeningovém mamografickém centru prostějovské nemocnice smutnou zprávu o diagnostice rakoviny prsu vyslechlo 71 žen. U většiny z nich byl nádor objeven včas, ženy proto mají vysokou šanci na uzdravení. „Léčba je v dnešní době velmi úspěšná, takže zatímco v devadesátých létech minulého století tomuto onemocnění podlehla každá druhá žena, dnes je úmrtnost na rakovinu prsu asi 30 procent,“ říká MUDr. Lucie
Krpcová.

Podle dostupných statistik využívá v Česku možnosti prevence v podobě mamografického vyšetření jen 54 procent žen. Druhá polovina žen na toto vyšetření vůbec nechodí. Počet žen s rakovinou prsu se však zvyšuje díky cílenému vyhledávání v bezpříznakové populaci. „Přestože mamografické vyšetření zachránilo tisíce životů, stále zde existuje spousta žen, které mají strach, že se něco při mamografii najde a na vyšetření nejdou,“ vysvětluje vedoucí lékařka s tím, že tento přístup snižuje v případě zjištění rakoviny prsu šance na uzdravení. Největší naději mají totiž ty ženy, u kterých je diagnóza stanovena včas. „Zachytíme-li rakovinu prsu ještě před objevením klinických příznaků, šance na úplné uzdravení je veliká. V sedmdesáti procentech případů dokáže mamografické vyšetření odhalit rakovinu už v časném stádiu,“ dodává optimisticky. Ženy a také muži se mohou k vyšetření v centru nemocnice objednat osobně, telefonicky na čísle 582 315 302 nebo přes internet – na webových stránkách nemocnice je odkaz na elektronický formulář na adrese: http://mamograficky-screening.nempv.cz/