Nemocnice AGEL Prostějov

Lékaři gynekologického oddělení prostějovské nemocnice operují své pacientky na novém zákrokovém sálku

9. 3. 2013

Klimatizovaný zákrokový sálek ocení hlavně pacientky, které už nebudou muset absolvovat zdlouhavé přemísťování na centrální sály.

Text: Ing. Hana Szotkowská 

Lékaři gynekologického oddělení prostějovské nemocnice operují své pacientky na novém zákrokovém sálku. Ten je nově součástí lůžkového gynekologického oddělení a slouží k menším operačním zákrokům. Jeho vybudování přišlo nemocnici na více než 250 tisíc korun a pro pacientky gynekologického oddělení znamená jednoznačné zvýšení kvality poskytované péče.

„Doposud jsme malé operační zákroky prováděli na centrálních operačních sálech, kde jsme museli respektovat jednak zvýšené nároky na sterilitu provozu a dále již probíhající operační programy. Pro pacientky to znamenalo zdlouhavý transport výtahem na centrální sály, opakované překlady z lůžka a někdy i čekání na výkon,“ vysvětluje primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Aleš Nevrla s tím, že všechny tyto komplikace jsou díky novému zákrokovému sálku už minulostí.

Zákrokový sál se nachází přímo na gynekologickém oddělení. Nemocnice ho vybudovala na místo jednoho lůžkového pokoje. „Kvalitní klimatizovaný zákrokový sálek ocení hlavně naše pacientky, které tak už nebudou muset absolvovat zdlouhavé přemísťování na centrální sály a taktéž ho ocení náš personál,“ dodává primář s tím, že na sálku budou prováděny všechny ambulantní zákroky a malé operační výkony. „Díky sálku dojde také ke zkrácení doby hospitalizace našich pacientek, ale hlavně jim nyní můžeme nabídnout maximální pohodlí,“ uzavírá optimisticky primář.