Nemocnice AGEL Přerov

Gynekologové přerovské nemocnice získali moderní laparoskopickou věž

25. 2. 2019

Věž je na oddělení využívána denně a díky nové investici se výrazně přispěje ke zlepšení poskytované péče.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Barbora Olejníková

Novou moderní laparoskopickou věží se může pochlubit gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Přerov. Nová věž přispěje ke zkvalitnění doposud prováděné mininvazivní operativy. Laparoskopická věž, která nahradila starší typ, přišla na téměř dva milióny korun. Nová laparoskopická věž je vybavena nejnovější optikou, tříčipovou kamerou, velkým monitorem s vysokým rozlišením, LED světelným zdrojem a dalším moderním vybavením.

„Kromě standardních komponentů sestava obsahuje i morselátor, díky kterému budeme moci rozšířit gynekologickou operativu o totální laparoskopickou hysterektomii, tedy kompletní odstranění dělohy laparoskopicky, a myomectomii, což je odstranění děložních myomů,“ uvádí primář gynekologicko-porodnického oddělení přerovské nemocnice MUDr. Mgr. Vladimír Boháč, MHA. Přístroj bude také sloužit především k standardně prováděným laparoskopicky asistovaným hysterektomiím, diagnostickým i operačním laparoskopiím a v neposlední řadě diagnostickým i operačním hystereskopiím. Zde velmi přesně diagnostikuje a řeší nejrůznější nitroděložní patologie. „Laparoskopická věž je na našem oddělení využívána denně a tato nová moderní výrazně přispěje ke zlepšení námi poskytované péče," dodal MUDr. Boháč.