Nemocnice AGEL Přerov

Domácí péče přerovské nemocnice rozšířila své služby o peritoneální dialýzu

3. 1. 2018

Peritoneální dialýza, nazývaná též domácí dialýzou, funguje na jednoduchém principu výměny látek mezi krví a dialyzačním roztokem.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: archiv přerovské nemocnice

Agentura domácí péče Home care při Nemocnici Přerov, která pomocí registrovaných zdravotních sester zajišťuje následnou péči o pacienty v jejich vlastním domácím prostředí a zkracuje nutnou dobu hospitalizace, přišla s novinkou. Lidem postiženým selháním ledvin začala nabízet peritoneální dialýzu. „Peritoneální dialýzu provádíme na základě doporučení primáře hemodialyzačního oddělení MUDr. Pavla Hejduka. Podle laboratorních hodnot renálních funkcí primář stanoví pacientům druh dialyzačního roztoku a počet jeho výměn za 24 hodin. Pacienty přebíráme přímo při zácviku na oddělení hemodialýzy, čímž získáváme důvěru pacientů,“ říká vrchní sestra Home care Nemocnice Přerov Mgr. Zuzana Krčková s tím, že první návštěvu u pacientů provádí zástupci agentury společně se sestrou z nefrologické ambulance, kde se určí vhodné místo pro dialýzu.

„Nezbytností je důsledná péče o katetr a čisté prostředí nejen pro samotnou dialýzu, ale také pro skladování dialyzačních roztoků, neboť existuje nemalé riziko zánětu pobřišnice,“ doplnila. První pacientkou, ke které sestry Domácí péče dojíždí dvakrát denně provádět peritoneální dialýzu, je mladá paní z okolí Přerova. Do programu peritoneální dialýzy byla zařazena pro křehké periferní žíly a tepny, které jsou nevhodné pro založení AV spojky – jedná se o propojení tepny a žíly spojkou, nutné pro hemodialýzu. „Vzhledem ke slabé formě mentální retardace se pacientka špatně adaptuje na cizí prostředí, a proto se zdá tato forma dialýzy jako nejlepší řešení. Pro její vrozenou mentální vadu není schopna provádět výměnu sama bez dohledu. Paní nyní prochází řadou různých odborných vyšetření pro možnost zařazení do transplantačního programu,“ uvádí vrchní sestra. Některou formou onemocnění ledvin trpí zhruba každý desátý člověk. Potom jim zbydou jen dvě možnosti: transplantace nebo dialýza. V České republice se dialýzou léčí zhruba 6 000 obyvatel.

Existují dvě základní metody dialýzy – hemodialýza a peritoneální dialýza. Velká většina pacientů je léčena hemodialýzou (92 procent) a jen malá část, přibližně 8 procent, se léčí pomocí peritoneální dialýzy. Na hemodialýzu pacient dojíždí do dialyzačního centra 3x týdně na 4 až 5 hodin, naproti tomu léčbu pomocí peritoneální dialýzy si může nemocný sám, nebo za pomoci svých blízkých, provádět doma a nemusí neustále dojíždět na čištění krve. Peritoneální dialýza, nazývaná též domácí dialýzou, funguje na jednoduchém principu výměny látek mezi krví a dialyzačním roztokem. Jakmile se dialyzační roztok do břišní dutiny napustí, začnou mezi krví v kapilárách peritonea a dialyzačním roztokem přestupovat odpadní látky, které se poté i s roztokem odstraní. Vzhledem k nízké náročnosti se provádí ručně, bez nutnosti použití přístrojů. Čistý dialyzát se napustí ze zásobního vaku katetrem do břicha. Katetr se posléze uzavře a tělo postupně do roztoku uvolňuje odpadní látky. Po několika hodinách je roztok nasycený odpadními látkami, vypuštěn zpět do vaku a do dutiny břišní se napustí nový. Tento proces probíhá průběžně zhruba čtyřikrát za den a zabere kolem 30 minut. „Peritoneální dialýza je vhodná zejména pro pacienty se slabým srdcem, špatným stavem cévního řečiště, s velmi nízkým krevním tlakem, případně pro pacienty žijící ve větší vzdálenosti od dialyzačních center,“ vysvětluje Mgr. Krčková. Agentura Domácí péče vznikla v roce 1993 jako doplňková služba Nemocnice Přerov.

Smyslem a cílem agentury je pomoc nemocným lidem rychle se vyléčit v jim dobře známém prostředí, tedy doma. Agentura poskytuje zdravotní výkony pacientům chirurgickým, onkologickým, interním a každému pacientovi, kterému je péče ordinována lékařem. „Za rok provedeme průměrně okolo 6 000 návštěv,“ uvádí vrchní sestra. Podle ní agentura Domácí péče zejména zajišťuje ošetřování akutních a chronických ran, aplikuje injekce nebo výživu, provádí odběry biologického materiálu pro laboratorní vyšetření a v neposlední řadě pak pečuje o pacienty s katetry a žaludečními sondami. „Návštěvy u jednotlivých klientů závisí na výkonu a požadavku lékaře. Frekvence ošetření může být povolena maximálně 3x denně po dobu 15 až 45 minut. Některé činnosti jsou vykonávány denně, jiné jsou přizpůsobeny prováděným výkonům,“ dodala. Dostupnost zdravotní péče je nepřetržitá včetně víkendů a svátků, a to od 7.00 do 21.00 hodin. Veškeré činnosti provádí kvalifikované zdravotní sestry, které za pacienty jezdí domů v okolí dvaceti kilometrů od Nemocnice Přerov – tedy pro město Přerov a přilehlé obce. Sestra navštěvuje pacienty u nich doma v čase, který si s nimi či rodinou dohodne.

Tato služba je poskytovaná bezplatně ze zdravotního pojištění, na základě doporučení ošetřujícího lékaře při propuštění z hospitalizace na dobu 14 dnů, nebo registrujícího praktického lékaře. Umožňuje zkrátit dobu nutného pobytu v nemocnici a nepřerušit potřebný kontakt mezi pacientem a ošetřujícím lékařem. Péče o nemocné starší lidi v domácím prostředí je velmi náročná po organizační, fyzické i psychické stránce. Nemocný člověk mnohdy vyžaduje nepřetržitý dohled. Pokud celkový stav pacienta vyžaduje zdravotní výkony, rodiny by bez pomoci odborníků zvládaly péči o nemocné jen těžko. „Domácí prostředí, denní kontakt s rodinou, a s tím související psychická pohoda, je pro nemocné starší lidi k nezaplacení. Proto rodiny využívají služeb agentur domácí péče, přičemž zájem o domácí péči každým rokem roste,“ uzavřela Mgr. Zuzana Krčková.