Nemocnice AGEL Přerov

Rehabilitace nabízí pro rodiny pacientů zdarma konzultace s fyzioterapeutem a zácvik na domácí podmínky

9. 10. 2017

Cílem konzultací je zvýšit aktivitu pacienta na lůžku již během hospitalizace a urychlit tak jeho návrat do domácího prostředí.

Text: Bc. Lucie Drahošová / Foto: archiv Nemocnice Přerov

Rodinám, které mají zájem pečovat o své rodinné příslušníky v domácím prostředí, a také všem blízkým, kteří chtějí podpořit návrat pacientů do domácího prostředí i jejich rychlejší uzdravení, nabízí Nemocnice Přerov nově možnost individuálních konzultací i zácviku. Konkrétně od měsíce září zajišťují fyzioterapeuti rehabilitačního oddělení Nemocnice Přerov zacvičení členů rodiny pacienta v rámci rehabilitační péče v průběhu hospitalizace, a to vždy individuálně a s ohledem na aktuální zdravotní stav pacienta. „Cílem těchto konzultací je zvýšit aktivitu pacienta na lůžku již během hospitalizace a urychlit tak jeho návrat do domácího prostředí, a léčit se za pomoci blízkých či členů rodiny, kteří si osvojí základní potřebné dovednosti v oblasti rehabilitační péče.

Konzultace přitom probíhají vždy individuálně na míru potřeb daného pacienta,“ vysvětluje Bc. Jana Studeníková, vedoucí fyzioterapeutka Nemocnice Přerov s tím, že nabídky mohou využít rodinní příslušníci osob, které jsou hospitalizovány v Nemocnici Přerov. Hlavní náplní konzultací je teoretický i praktický nácvik rehabilitační péče o pacienta v průběhu hospitalizace na lůžku, zácvik na domácí cvičení s pacientem nebo také návrh a prezentace vhodných kompenzačních pomůcek. „Na lůžkových odděleních často vídáme situace, kdy má rodina velký zájem o svého blízkého, ale kvůli neznalosti se bojí s pacientem manipulovat, pomoci mu do sedu, nebo se s ním třeba projít. Přitom právě v doprovodu blízkých pacienti často dosahují největších pokroků, protože se cítí příjemněji i bezpečněji,“ dodává Bc. Jana Studeníková s tím, že znalosti a dovednosti získané při konzultacích využijí rodinní příslušníci jak při návštěvách blízkých v nemocnici, tak i při pozdější péči o ně doma. Konzultace aktuálně probíhají v Nemocnici Přerov každý týden vždy ve středy a pátky od 14 do 15 hodin, na základě objednání na konkrétním lůžkovém oddělení, na kterém je pacient hospitalizován. Objednávka je možná vždy nejpozději jeden den před požadovaným termínem.