Nemocnice AGEL Přerov

Přerovská nemocnice zakoupila nový oční laser

13. 1. 2017

Díky přístroji rozšířilo oční oddělení spektrum péče o pacienty v přerovském okrese a okolí.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Bc. Dagmar Málková

Novým moderním přístrojem se může pochlubit Nemocnice Přerov. Oční oddělení přerovského zdravotnického zařízení rozšířilo své přístrojové vybavení o další důležitý přístroj – Nd:YAG laser. Díky přístroji v ceně přes jeden milión korun rozšířilo oční oddělení spektrum péče o pacienty v přerovském okrese a okolí. „Moderní přístroj bude hojně využíván v profylaxi zeleného zákalu, jelikož dokáže oddálit popřípadě úplně zastavit některý z typů tohoto vážného očního onemocnění. Dále je používán k řešení tzv. druhotného šedého zákalu,“ říká primářka očního oddělení přerovské nemocnice MUDr. Monika Daňková s tím, že toto onemocnění vzniká v odstupu několika let po operaci šedého zákalu a způsobuje opětovné zhoršení zraku.

„Tímto přístrojem jsme opět schopni navrátit zrakovou ostrost na původní úroveň po operaci, a tak zkvalitnit pacientův život,“ doplnila. Zákrok je nebolestivý, šetrný a pro pacienta představuje minimální zátěž. Zvláštní příprava na ambulantní zákrok není pro pacienta zapotřebí, těsně před výkonem jsou mu kapkami rozšířeny zornice. Výkon se dělá vsedě a zákrok trvá 10 minut. Zhruba hodinu po výkonu může pacient odcházet do domácího léčení, ale kvůli rozšířeným zornicím by neměl řídit auto. Již další den může pacient nastoupit do práce. „Počítáme, že týdně budeme dělat zákrok zhruba u 10 pacientů, kterým se kvalita života výrazně zlepší,“ uvedla primářka. Součástí nového laseru je moderní elektronický stolek pro nájezd invalidního vozíku s pacientem a jeho bezpečné polohování při laserovém zákroku. „Jedná se o moderní laser, který zkvalitní péči o pacienty nejen našeho zdravotnického zařízení, ale i pacientům soukromých očních lékařů přerovského a hranického regionu,“ dodala MUDr. Monika Daňková. 

Zájemci o laserový zákrok se mohou na oční oddělení Nemocnice Přerov objednat na telefonním čísle 581 271 437, přičemž je zapotřebí doporučení lékaře. Zákrok pomocí nového přístroje je plně hrazen zdravotními pojišťovnami. Oční lékařství bylo jedním z prvních oborů, kde bylo využito působení laserového záření na živou hmotu. První laser se použil již v roce 1960. Lasery se liší podle výkonu, vlnové délky emitujícího záření, některé pracují v režimu kontinuálním a některé v režimu pulsním. Podle vlnové délky se liší účinek laserového paprsku na oční tkáň.