Nemocnice AGEL Přerov

Nemocnice Přerov získala certifikát pro bazální stimulaci

29. 6. 2016

Zájmem oddělení je navíc šíření konceptu bazální stimulace i v rámci dalších oddělení přerovské nemocnice.

Autor: Bc. Lucie Drahošová / Foto: Ing. Lucie Navrátilová

Poslech známé hudby, vnímání známých vůní či hlasů, sledování oblíbených pořadů. I takovéto zdánlivě obyčejné činnosti mohou v případě těžce postižených a nemocných lidí přinášet významné pokroky v oblasti vnímání, komunikace či pohybu. Důkazem jsou pozitivní výsledky zdravotníků v Nemocnici Přerov, kteří koncept bazální stimulace uplatňují v rámci ošetřovatelské péče. Nyní navíc oddělení ARO – DIP Nemocnice Přerov získalo certifikát „Pracoviště Bazální stimulace”, který je pro pacienty zárukou správného a efektivního provádění tohoto modelu. Principem bazální stimulace je probudit pacienta k vědomí pomocí vjemů a pocitů, které byly běžnou součástí jeho dosavadního života.

„Je to běh na dlouhou trať, který vyžaduje množství času, trpělivost personálu i blízkých pacienta. Aby stimulující péče byla efektivní, je navíc potřeba spolupráce s příbuznými pacienta pro sepsání bibliografické anamnézy o jeho návycích, oblíbených či neoblíbených činnostech, nápojích, pokrmech, vůních a podobně,“ vysvětluje Lenka Bonková, staniční sestra ARO-DIP oddělení Nemocnice Přerov. K základním prvkům konceptu bazální stimulace patří somatická stimulace, jejímž cílem je pomocí masáží, koupelí a polohování u pacienta probudit vnímání jeho vlastního těla i okolí. Dále je to vestibulární stimulace, která vede k uvědomování si svého pohybu a polohy těla, a také stimulace vibrační, která umožňuje vnímání přicházejících podnětů chvění, vibrací, tónů a zvuků. 

Existuje ale i řada doplňkových prvků. „Na oddělení dlouhodobé intenzivní péče zahrnujeme do ošetřovatelské péče v konceptu bazální stimulace i prvky nástavbové – jako optickou, auditivní, orální, olfaktorickou či taktilně-haptickou stimulaci, které obsahují poslech hudby, ochutnávky nápojů či jídel, čichání vůní nebo doteky,“ říká Lenka Bonková, staniční sestra ARODIP oddělení Nemocnice Přerov s tím, že v nemocnici je aktuálně bazální stimulace prováděna především u pacientů jednotky dlouhodobé intenzivní péče. „Ošetřovatelskou péči v konceptu bazální stimulace provádíme na jednotce dlouhodobé intenzivní péče už čtvrtým rokem. Techniky jsme zatím uplatnili u šestnácti našich klientů, kdy se z valné většiny jednalo o pacienty po neurochirurgickém zákroku nebo mozkolebečním poranění. U poloviny z nich jsme dosáhli velmi dobrých výsledků, vždy to ale vyžadovalo množství trpělivosti a času, neboť mnohdy trvá i několik měsíců, než se dostaví byť jen první drobné výsledky. 

Efekt stimulace navíc závisí na základní diagnóze a míře postižení pacienta,“ vysvětluje Lenka Bonková. Po čtyřech letech aplikace metody nyní navíc oddělení ARO-DIP získalo certifikát „Pracoviště Bazální stimulace”, který je pro pacienty zárukou správného a efektivního provádění tohoto modelu. Certifikace Nemocnice Přerov probíhala prostřednictvím supervize, kterou vedla PhDr. Karolína Friedlová, ředitelka INSTITUTu Bazální stimulace a jediná licencovaná lektorka a přední propagátorka tohoto konceptu v České republice. „Supervize měla teoretickou a praktickou část, kdy teoretická byla zaměřena na zhodnocení vyplněných dotazníků zaměřených na realizaci bazální stimulace v praxi a posouzení videozáznamů a fotografií s technikami prováděnými v rámci konceptu bazální stimulace na ARO-DIP oddělení.

V praktické části pak lektorka zhodnotila dokumentaci a informační materiály k bazální stimulaci i celkový přístup a prostředí v nemocnici,“ popisuje Lenka Bonková průběh supervize, na konci které získalo oddělení nejen kladné hodnocení, ale i certifikát s platností do roku 2019. „Certifikát, který jsme čerstvě získali, je pro nás především uznáním a poděkováním za naši práci,“ shrnuje Bonková. Metody konceptu bazální stimulace přitom zdaleka nemůže provádět každý. K dosažení pozitivního efektu je potřeba, aby byly prvky provedeny zcela správně, podle předem stanovených pravidel. Proto mohou techniky aplikovat v rámci péče pouze lidé, kteří absolvovali certifikovaný kurz Bazální stimulace.

Na jednotce dlouhodobé intenzivní péče Nemocnice Přerov má v současné době tento certifikát všech jedenáct všeobecných sester. Zájmem oddělení je navíc šíření konceptu bazální stimulace i v rámci dalších oddělení přerovské nemocnice. „Pokud by měl někdo zájem o jakékoliv informace ohledně aplikace konceptu bazální stimulace do péče či praktické rady, jsme k dispozici,“ vyzývá Lenka Bonková s tím, že bazální stimulace je přínosná pro pacienty se změnami v oblasti vnímání, hybnosti a komunikace, ale i v péči o nedonošené děti. „Většina klientů, u nichž jsme začali aplikovat techniky bazální stimulace, byli na začátku spastičtí, ve vigilním komatu a měli jen minimálně zachovanou hybnost. Díky několikaměsíční aplikaci konceptu bazální stimulace jsme ale asi polovinu z těchto pacientů propouštěli z naší péče bez závislosti na přístrojích, schopné komunikace a alespoň částečně mobilní a soběstačné,“ uzavírá Bonková.