Nemocnice AGEL Přerov

Domácí péče Nemocnice Přerov obnovila část svých zdravotnických prostředků

13. 1. 2016

Oddělení domácí péče nemocnice získalo dotaci z Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: archiv Nemocnice Přerov

Na další zkvalitnění péče se mohou nyní těšit klienti oddělení Domácí péče Nemocnice Přerov. Oddělení, které zajišťuje následnou péči o pacienty v jejich vlastním domácím prostředí, nyní prostřednictvím obdržené dotace obnovilo a doplnilo nejen zdravotnické prostředky, ale také výpočetní a informační techniku. Část dotace bude také využita na vzdělávání sester domácí péče. Prostředky získané z dotace umožnily nákup například elektrických polohovacích lůžek, antidekubitních matrací, jídelních stolků k lůžkům, invalidních vozíků, židlí a chodítek, mechanických vozíků, pojízdných vozíků do sprchy a dalších pomůcek pro ošetřovatelskou péči v domácích podmínkách. Pořízení notebooku, tabletu a mobilních telefonů usnadní sestrám práci při pořizování záznamů a při komunikaci. Celkový rozpočet projektu „Modernizace a obnova zdravotnických prostředků za účelem podpory rozvoje domácí ošetřovatelské péče se zvláštním důrazem na oblast geriatrické a paliativní péče na území přerovského regionu“ dosáhl téměř jednoho miliónu korun, přičemž samotná dotace z Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR tvoří 60 procent. 

Nemocnice Přerov prostředky získala na rozvoj domácí péče pro geriatrickou a paliativní péči na území přerovského regionu se zhruba 130 tisíci obyvateli. „Cílem projektu je zlepšení dostupnosti a kvality domácí ošetřovatelské péče pro seniory, onkologicky nemocné, handicapované a znevýhodněné neurologicko-degenerativním onemocněním. Díky realizaci projektu bude dosaženo vyššího standardu a komfortu pro pacienty a možnosti rozšíření spektra poskytovaných služeb o ošetřování pacientů v terminálních stádiích onemocnění," říká Mgr. Zuzana Krčková, hlavní sestra Nemocnice Přerov. Díky této investici se zvýší standard péče o nemocné. „U dlouhodobě, či trvale nemocných pacientů by mělo dojít ke zlepšení jejich mobility. Výrazným způsobem se také zkvalitní poskytovaná péče v rámci regionu Přerov, který generační skladbou geriatrických a polymorbidních pacientů patří mezi nejvíce postižené oblasti v rámci České republiky,“ doplnila Mgr. Zuzana Krčková. Oddělení Domácí péče zahájilo činnost v roce 1993, a to jako doplňková služba Nemocnice Přerov.

V současnosti zajišťuje následnou péči o pacienty v domácím prostředí, což umožňuje u celé řady pacientů zkrátit dobu jejich hospitalizace. Sestry oddělení Domácí péče za rok provedou více než 6 300 návštěv u pacientů. Domácí péče je prováděna v samotném městě Přerově a v nejbližším okolí. Domácí zdravotní péče je poskytována pacientům všech věkových skupin. Je vhodná zejména pro klienty s chronickými ranami, klienty, kteří potřebují následnou ošetřovatelskou péči po operačních zákrocích, pro diabetiky, u kterých je nutná pravidelná aplikace inzulínu, a pro všechny, kteří potřebují odbornou ošetřovatelskou péči v domácím prostředí. „Aktivně spolupracujeme s poradnou pro dlouhodobě hojící se rány na chirurgické ambulanci přerovské nemocnice. Dále pak zajišťujeme aplikaci léků včetně podávání terapie a výživy přes zavedený podkožní port, léků na tlumení bolesti do epidurálního katétru, provádíme odběry biologického materiálu, pečujeme o močové katétry a žaludeční sondy,“ dodává sestra oddělení Domácí péče Renata Dvorská s tím, že sestry také zabezpečují zácvik pacientů nebo rodinných příslušníků v oblasti aplikace inzulínu, péče o stomie a rehabilitačního ošetřování.