Nemocnice AGEL Přerov

Nemocnice Přerov vyšetřuje svaly i periferní nervy novým přístrojem

7. 8. 2015

Pomocí elektromyografického přístroje vyšetří na neurologické ambulanci týdně zhruba 20 pacientů z Přerova a okolí.

Text: Mgr. Radka Miloševská, Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Markéta Stržínková

Nový moderní elektromyografický (EMG) přístroj pořídila do své neurologické ambulance Nemocnice Přerov. Přístroj, který nahradil starší typ, umožňuje vyšetřování periferních nervů a kosterních svalů s maximální přesností. Elektromyografické vyšetření je k dispozici všem pacientům Nemocnice Přerov, a to jak hospitalizovaným, tak i ambulantním. Přístroj umožňuje zjistit funkční stav periferních nervů, kořenů, svalů a nervosvalového přenosu. Zahrnuje různé metody stimulace a registrace aktivity periferního nervového systému. Přístroj využívá dvě základní elektrodiagnostické metody – vyšetření vodivosti nervů a jehlovou EMG, která pomocí jehlových elektrod zachycuje bioelektrické potenciály kosterních svalů. „Přístroj se používá hlavně k průkazu léze nervů, stupně jeho poškození, lokality poškození, indikace operační či konzervativní terapie a v neposlední řadě ke sledování vývoje postižení a efektivity léčby v čase,“ vysvětluje primářka neurologického oddělení Nemocnice Přerov MUDr. Elena Švamberková. 

Zakoupený přístroj poslouží například u pacientů trpících syndromem karpálního tunelu nebo při traumatickém poškození nervu, při útlaku nervových kořenů z vertebrogenních příčin, například při vyhřezlé meziobratlové ploténce. „Dokáže posoudit tíži postižení periferního nervového systému u diabetu a jiných metabolických onemocnění. Vyšetřit širokou škálu onemocnění samotných svalů z různých příčin, například již zmiňované poruchy nervosvalového přenosu,“ uvádí primářka s tím, že EMG vyšetření je přitom vysoce spolehlivé a nachází uplatnění nejen během diagnostiky, ale i při sledování dalšího vývoje zdravotního stavu pacienta. Vyšetření pomocí EMG přístroje nevyžaduje hospitalizaci ani žádnou speciální přípravu.

„Celý proces spočívá ve stimulaci periferního nervu elektrodou, nebo zavedení tenké jehly do svalu, s následným snímáním aktivity nervu, nebo kosterního svalstva. Přístroj veškerou aktivitu zaznamenává do grafu, ze kterého se dá vyčíst charakter postižení,“ popisuje MUDr. Elena Švamberková a dodává: „U nás s pomocí elektromyografického přístroje vyšetříme týdně zhruba dvacet pacientů z Přerova a okolí“. Neurologická ambulance má otevřeno v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hodin. Na vyšetření přístrojem EMG se můžete objednat telefonicky na čísle 581271318 nebo osobně. K EMG vyšetření je nutné doporučení lékaře.