Nemocnice AGEL Přerov

Děti v přerovské nemocnici rozveselují různými akcemi

14. 7. 2015

Psychická stránka hraje v léčbě velkou roli. Když jsou děti v dobré náladě, lépe snášejí i vyšetření a celkově pobyt v nemocnici.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: archiv nemocnice

Buď v posteli“, „neběhej tady, máš ležet,“ nebo „přikryj se peřinou, ať jsi v teple,“ – to zná většina rodičů, když je jejich potomek nemocný a musí ležet v posteli. Dokud mají například teplotu a cítí na sobě příznaky nemoci, tak skutečně leží a třeba i víc spí, ale již s mírným ústupem nemoci chtějí podnikat něco zajímavého. U dětí je to přirozené, mají to ve své povaze. A pokud jsou malé, těžko se jim vysvětluje, že musí ležet, aby se uzdravily. Přestože mají děti různé nemoci, udržet je v posteli není vůbec jednoduché. Navíc nemocné dítě vyžaduje daleko více pozornosti než dítě zdravé. Kvůli nemoci je plačtivé, více touží po mazlení a pozornosti. Ovšem s nemocným dítětem také „šijí všichni čerti“. I proto se snaží zaměstnanci dětského oddělení přerovské nemocnice svým dětským pacientům zajistit nějaký program, aby z oddělení neudělaly třeba „kůlničku na dříví“. 

Volnočasový program je pro děti jednoznačně vítaným zpestřením jejich všedních starostí a pobytu v nemocnici. „Psychická stránka hraje v léčbě velkou roli, a to jak u dospělých, tak i u dětí. Když jsou v dobré náladě, lépe snášejí i vyšetření a celkově pobyt u nás, což jednoznačně vítáme i my, zdravotníci,“ uvádí vrchní sestra dětského oddělení Nemocnice Přerov Bc. Jana Fialová s tím, že na oddělení se každoročně pro nemocné děti uskuteční několik akcí. „Jedná se například o divadelní představení, návštěvy Zdravotních klaunů, vítání jara, program ke Dni dětí, muzikoterapie, týden zvířátek, týden čarodějnic, Kreslení s malířem Dostálem. Samozřejmě se dětem, které na oddělení musí kvůli nemoci zůstat, snažíme zpříjemnit svátky jako Vánoce, Velikonoce nebo překvapit návštěvou Mikuláše,“ doplnila vrchní sestra. 

U hospitalizovaných dětí patří k neoblíbenějším akcím divadelní představení. Od roku 2014 přichází s kulturním programem rozveselit dětské pacienty v nemocnici pražské divadlo Kašpar. Jejich pohádky si vždy vyslouží bouřlivý aplaus. „Herci vykouzlí úsměv na dětské tváři a zpříjemní den dětem, jejich rodičům i zdravotnickému personálu,“ uvádí Bc. Fialová. K dalším oblíbeným akcím patří návštěvy Zdravotních klaunů, kteří na dětské oddělení docházejí několikrát ročně již pět let. Hlavním posláním klaunů je podporovat psychickou pohodu pacientů a tím pomáhat k vylepšení jejich celkového zdravotního stavu. „Někdy klauni například vytvoří virtuální podmořský svět, jindy se zpívá a hraje, vzduchem se vznáší duhové bubliny a malí pacienti dostávají i drobné dárky. Děti jsou vždy nadšené a baví se i personál, který je občas také vtažen do děje,“ sdělila vrchní sestra. Při různých akcích jsou pro dětské pacienty připravené soutěže, které prověří jejich zdatnost i logické myšlení nebo si mohou vyzkoušet svoji zručnost při jednoduché manuální práci – například drátkování, pletení z pedigu, malování na kamínky a na skleničky nebo vyrábění kytiček či panenek z filcu.

Na dětské oddělení přerovské nemocnice někdy přijdou navštívit pacienty také různí herci, zpěváci či sportovci, kteří přivezou malé dárky, veselou náladu a děti rozptýlí. Zvláštní atmosféra zde panuje během různých svátků. Pokud je to možné, snaží se zdravotníci během svátků malé pacienty vždy pouštět domů. Pokud jim to zdravotní stav dovolí, léčí se ambulantně. Někdy to ale nejde, a musí svátky trávit v nemocnici. V tomto případě se snaží zdravotníci hospitalizovaným dětem velikonoční či vánoční atmosféru nějak zpříjemnit, například tradičním malováním vajíček nebo výrobou velikonočních či vánočních dekorací. „Vždy nás nesmírně těší, když můžeme pro naše dětské pacienty připravit nějaké překvapení a odvést jejich pozornost od onemocnění, které je trápí. Jejich úsměvy a zářící oči jsou tou největší odměnou,“ dodává vrchní sestra dětského oddělení. Dětské oddělení přerovské nemocnice má 25 standardních lůžek, 5 lůžek pro nižší intenzivní péči.

Na lůžkové části oddělení je každoročně přijato k péči 1 500 až 1 600 dětských pacientů a 600 rodičů či rodinných příslušníků, když průměrná doba ošetření je kolem tří dnů. Na oddělení jsou hospitalizované děti s různými onemocněními, a je zde poskytnuta pooperační péči dětem po výkonech chirurgických, ortopedických, urologických, gynekologických a ORL. Prostředí oddělení je plně přizpůsobeno dětským pacientům, má prostornou hernu a televizi na každém pokoji. Na vybavené mateřské pokoje je možno přijímat maminky ke společnému pobytu s nemocnými dětmi. Na dětském oddělení probíhá u hospitalizovaných dětí také školní výuka, kterou zajišťuje denně učitelka se speciálním vzděláním a předškolním dětem se věnuje ve volném čase rovněž speciálně erudovaná učitelka mateřské školy.