Nemocnice AGEL Přerov

Nemocnice má k dispozici nový oční argonový laser

10. 3. 2015

Přístroj zkvalitní terapeutickou péči o pacienty nejen s diabetickou retinopatií, ale i u pacientů s cévními poruchami sítnice, zejména trpícími kardiovaskulárními chorobami.

Text a foto: Ing. Tomáš Želazko

Oční oddělení přerovské nemocnice rozšířilo své přístrojové vybavení o další důležitý přístroj – o nový oční argonový žlutý laser. Přístroj v ceně 1,5 miliónu korun slouží zejména k ošetření sítnice u pacientů s cukrovkou. Nový přístroj nahradil argonový zelený laser, který oční oddělení používalo 12 let. Součástí nového laseru je moderní elektronický stolek pro nájezd invalidního vozíku s pacientem a jeho bezpečné polohování při laserovém zákroku. „Jedná se o vývojově vyšší řadu laserů. Tento unikátní přístroj zkvalitní terapeutickou péči o pacienty nejen s diabetickou retinopatií (onemocnění sítnice, které často doprovází cukrovku a může vést až ke slepotě), ale i u pacientů s cévními poruchami sítnice, zejména trpícími kardiovaskulárními chorobami. Laser nové generace nám také umožní zcela nově provádět na našem oddělení tzv. laserovou iridotomii u pacientů s glaukomem úzkého úhlu,“ říká primářka očního oddělení přerovské nemocnice MUDr. Monika Daňková s tím, že při laserové iridotomii se pacientovi pomocí energie laseru udělá do duhovky otvor, který prohloubí přední oční komoru a zajistí rozevření komorového úhlu. Umožní tak odtok nadbytečné komorové tekutiny, která byla příčinou vysokého nitroočního tlaku, jenž způsobuje zelený zákal.

Součástí laseru je štěrbinovaná lampa, což je důležité z hlediska bezpečnosti při manipulaci s přístrojem ve specializované ošetřovně. „Máme tak více místa pro špatně mobilní pacienty, a to diabetiky, kteří jsou často na vozících, a také pro personál,“ doplnila. Žlutý laser, na rozdíl od zeleného, proniká hlouběji do sítnice. Díky tomu lze používat méně energie než u zeleného laseru. „Pro pacienta to znamená úplně nebolestivý zákrok a pro lékaře více kontrolovaný zákrok s menším termálním ovlivněním tkání v okolí laserového spotu, což značí menší jizvení sítnice,“ vysvětluje výhodu přístroje primářka. Díky delší vlnové délce světla způsobuje žlutý laser méně záblesků, což znamená také komfortnější a rychlejší zákrok. „Díky vysoké absorpci záření žlutého laseru v hemoglobinu a oxyhemoglobinu lze opět s nižší energií a více kontrolovaně ošetřovat sítnicové cévy,“ uvedla MUDr. Daňková. Argonový zelený laser používali na očním oddělení od roku 2002, když v té době představoval nejmodernější typ argonových laserů. „Během 12 let jsme díky tomuto laseru provedli téměř 5 600 zákroků pacientům z celého okresu Přerov a okolí,“ uzavřela primářka Daňková. Zájemci o laserový zákrok se mohou na oční oddělení Nemocnice Přerov objednat na telefonním čísle 581 271 437, přičemž je zapotřebí doporučení lékaře. Zákroky jsou plně hrazené zdravotními pojišťovnami.