Nemocnice AGEL Přerov

Přerovská nemocnice dokončila zateplení pavilonů následné péče a interny

25. 11. 2014

Celkově si investice do pavilonu následné péče vyžádala 40 miliónů korun a do interního pavilonu více než 15 miliónů korun.

Text a foto: Ing. Tomáš Želazko

Nový moderní vzhled pavilonů následné péče a interny mohou nyní ocenit pacienti i zaměstnanci Nemocnice Přerov. Díky zhruba čtyřměsíční revitalizaci se tak 25 let stará budova následné péče a 43 let starého objektu interny dočkaly zateplení, nových fasád, oken a nových automatických dveří u vstupů do budov a na oddělení. Součástí revitalizace byly také drobné stavební úpravy uvnitř budovy následné péče včetně oddělení dialýzy, které se v pavilonu následné péče nachází. Celkově si investice do pavilonu následné péče vyžádala 40 miliónů korun a do interního pavilonu více než 15 miliónů korun, přičemž projekty byly spolufinancovány z programu Životního prostředí a Olomouckým krajem. Součástí modernizace pavilonů bylo kompletní zateplení, včetně střech a sklepních prostor. Zároveň došlo k položení nové hydroizolace a k postupné výměně oken a dveří. Nakonec získaly pavilony i novou moderní fasádu. „V rámci revitalizace jsme provedli stavební úpravy přímo na oddělení následné péče. Plochu pokojů jsme rozšířili o balkóny, které z bezpečnostních důvodů nebyly přístupné. Na pokojích je pro pacienty více místa než doposud,“ vysvětluje správce nemocnice Ing. Pavel Špunar s tím, že všechny prostory jsou nově vymalované a mají zrekonstruované sociální zázemí pro pacienty. „Koupelny a WC se dočkaly nového bezbariérového provedení odpovídajícího dnešním trendům medicíny a potřebám pacientů,“ doplnil. 

Nové moderní prostředí získali také pacienti dialyzačního oddělení. Stejně jako na oddělení následné péče jsou prostory dialýzy rozšířeny o dosud nevyužívané balkóny a pacienti tak mají více místa. „Na dialyzačním oddělení jsme položili nové podlahy a vymalovali. Pokoje jsou vybaveny novým moderním nábytkem a kompletně jsme obměnili svítidla. Také bylo vybudované nové dorozumívací zařízení a připojení k internetu pro dialyzované pacienty,“ uvedl správce nemocnice. Revitalizací dvou pavilonů přerovská nemocnice úspěšně pokračuje ve své celkové modernizaci. V roce 2011 přerovské zdravotnické zařízení kompletně zrekonstruovalo ambulantní trakt v pavilonu chirurgických oborů. V témže roce také otevřela novou moderní jednotku dlouhodobé intenzivní péče. O rok později pak začala s přestavbou lůžkové části chirurgického pavilonu. Díky stomiliónové investici postupně zrekonstruovala všech pět pater, na kterých se nachází oddělení urologie, traumatologie, ortopedie, chirurgie a neurologie. V roce 2012 proběhla v Nemocnici Přerov také rekonstrukce části pavilonu interních oborů, včetně lůžkové části interního oddělení.