Nemocnice AGEL Přerov

Urologické oddělení zlepšuje péči o nemocné s močovými kameny

25. 7. 2014

Onemocnění močových cest a tvorby ledvinových kamenů se vyskytuje převážně u lidí v produktivním věku 20 až 45 let.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Radka Miloševská

Nový přístroj pomáhající k odstranění močových kamenů z močovodu a ledvinné pánvičky získalo urologické oddělení Nemocnice Přerov. Flexibilní (ohebný) ureterorenoskop v hodnotě přes 130 tisíc korun zkvalitní diagnostickou a terapeutickou péči o pacienta, umožní odstranění kamenů z dutého systému ledvin a diagnostiku nádorů ledvinné pánvičky.

Pacientovi je v poloze na zádech zaveden močovou trubicí do močového měchýře ureterorenoskop. Pak je vyhledáno příslušné ústí močovodu a po tenkém vodiči je zaveden flexibilní ureterorenoskop do dutého systému ledviny, kde je lokalizován kámen, který je zachycen do speciálního košíčku a odstraněn z ledviny. „Pokud je velikost kamene taková, že nedovoluje volný průchod močovodem, je kámen podroben drcení a poté jsou jeho úlomky vyjmuty z močových cest,“ vysvětluje primář urologického oddělení nemocnice MUDr. Zdeněk Jadrníček s tím, že ročně na jeho oddělení podstoupí tuto miniinvazivní operaci desítky pacientů. „Díky těmto zákrokům se výrazně zefektivní léčba, zkrátí doba hospitalizace a návrat pacienta do běžného režimu,“ doplnil.

Onemocnění močových cest a tvorby ledvinových kamenů doprovází lidstvo po celou dobu jeho vývoje. Vyskytuje se převážně u lidí v produktivním věku 20 až 45 let a zůstává, i přes dosažené pokroky v medicíně, závažným zdravotním problémem. Jeho nebezpečí spočívá především v potenciálním ohrožení ledvin a ve vysoké míře pravděpodobnosti jeho opakování. Může vyústit například až ve vysoce bolestivou ledvinovou koliku. Nárůst výskytu kamenů je podle odborníků přímo úměrný nárůstu výskytu vysokého krevního tlaku, obezity, cukrovky, neuváženého používání řady léků a nezdravě vysokého příjmu potravin. „Léčba kamenů v ledvinách, močovodu a močovém měchýři zaznamenala v posledních desetiletích významné změny směrem od otevřených operací k minimálně invazivním výkonům. Důvodem je neustálý pokrok v medicíně, umožňující vývoj zařízení pro minimálně invazivní přístup při řešení kamenů v močovodech, ledvinách a močovém měchýři,“ uvádí primář Jadrníček.

K minimálně invazivním metodám v urologii se řadí i laparoskopické operace ledvin pro zhoubná i nezhoubná onemocnění, které v posledních letech začali na přerovské urologii úspěšně provádět. „Tyto operace jsou v současnosti moderním trendem v urologické operativě a přináší řadu výhod pro pacienta jako například krátkou dobu hospitalizace, menší pooperační bolesti a lepší kosmetický efekt,“ uzavírá primář urologického oddělení v Přerově.