Nemocnice AGEL Přerov

Přerovská nemocnice získala nové pojízdné C-rameno

30. 6. 2014

Přístroj bude nejčastěji využíván k provádění traumatologických operací, které jsou jednou z priorit nemocnice.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Radka Baková

Radiologické oddělení Nemocnice Přerov uvedlo do provozu nový mobilní skiaskopický přístroj – tzv. C-rameno. Přístroj, který slouží lékařům při operačních výkonech, přišel na více jak 1,5 miliónu korun. Nové moderní C-rameno svými parametry dosahuje světové úrovně a nahradilo starší typ, který se v přerovské nemocnici používal přes 11 let. C-rameno bude nejčastěji využíváno k provádění traumatologických operací, které jsou jednou z priorit nemocnice. „Snadná manipulace s přístrojem a dotykové ovládání přímo na obrazovce C-ramene je velkou výhodou zvláště pro radiologického asistenta, který je během výkonu součástí operačního týmu. Pro svoji optickou kontrolu skiaskopického obrazu využívá právě malé obrazovky přímo na C-rameni,“ říká primářka radiodiagnostického oddělení nemocnice MUDr. Romana Tarnoczy s tím, že operatér sleduje skiaskopický obraz na větším monitoru, který je pro něj v ideální poloze, a který nemusí být v optickém kontaktu pro radiologického asistenta. „Moderní C-rameno umožňuje následné okamžité zvětšení obrazu bez navýšení dávky. To ocení operatér zvláště při syntézách drobných kostí a u výkonů na dětských pacientech,“ doplnila primářka.

Další výhodou nového přístroje je možnost snížení dávky záření a zvýšení bezpečnosti vyšetření jak pro pacienta, tak i pro zdravotnický personál. Radiační ochrana zde hraje důležitou roli. „Digitální vybavení přístroje umožňuje přenos dat z informačního systému nemocnice přímo do přístroje a naopak, stejně jako další následné úpravy rentgenových záznamů,“ dodává primářka.