Nemocnice AGEL Přerov

Přerovská nemocnice získala nový speciální zvedák

27. 3. 2014

Univerzání zvedák pomáhá při zvedání pacientů, především těch, kteří jsou trvale upoutáni na lůžku.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Radka Baková

Větší komfort pacientům a snazší práci zdravotnického personálu zaručí nový mobilní zvedák v Nemocnici Přerov. Univerzální zvedák je určen pro zvedání a přemisťování imobilních pacientů na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení a na oddělení dlouhodobé intenzivní péče (DIP). Pořízení nového zařízení přišlo na téměř 250 tisíc korun. Tato oddělení dosud disponují jedním obdobným zvedákem. Přístroj od švédského výrobce Viking M je vyroben z hliníku, přesto disponuje obdivuhodně vysokou nosností a stabilitou při nízké vlastní hmotnosti. „Na našich odděleních je použitelný prakticky ve všech situacích včetně rehabilitace. Pomáhá nám při zvedání pacientů, především těch, kteří jsou trvale upoutáni na lůžku. Zvedák pomáhá ošetřovatelskému personálu také při hygienické péči pacientů a může být využit také při nácviku chůze pacientů,“ říká staniční sestra DIP Lenka Bonková s tím, že zvedák umožňuje horizontální i vertikální zdvih, má nosnost 205 kilogramů a disponuje mimořádnou manévrovatelností a to i ve stísněných prostorách.

Pacientské zvedáky pomáhají personálu zvýšit úroveň péče, zlepšují mobilitu pacientů i jejich bezpečnost. A to všechno při maximální prevenci poranění zad ošetřujícího personálu. „Součástí zvedáku jsou i zdravotnické váhy, které slouží k vážení nepohyblivých pacientů. Pravidelné vážení nemocných umožní objektivnější sledování nutričního screeningu, přesnější zhodnocení rizika malnutrice (dlouhodobý stav výživy pacienta, který nepokrývá všechny jeho potřeby – příjem potravy je nedostatečný, přílišný nebo nevyvážený) a tím cílenou ordinaci výživy,“ dodává Bc. Helena Řihošková, vrchní sestra ARO přerovské nemocnice.