Nemocnice AGEL Přerov

Nový speciální přístroj pomáhá pacientům kožní ambulance Nemocnice Přerov

11. 11. 2013

Lymfoven umožňuje provádět účinnou pneumatickou lymfodrenáž horních a dolních končetin u pacientů s primárním (vrozeným) a sekundárním (získaným) lymfedémem.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Radka Baková

Speciálním přístrojem k provádění přístrojové lymfodrenáže se může nově pochlubit Nemocnice Přerov. Jedná se o přístroj Lymfoven, který umožňuje provádět účinnou pneumatickou lymfodrenáž horních a dolních končetin u pacientů s primárním (vrozeným) a sekundárním (získaným) lymfedémem. Lymfatický systém je určen k odvádění lymfy – tedy mízy – z organismu. Lymfaje tekutina, která vzniká v průběhu látkové výměny ve většině orgánů a je z nich odváděna lymfatickými cévami do sběrných lymfatických uzlin. „V některých případech je však její pohyb pomalý a nedostatečný. V těle tak dochází ke hromadění odpadních látek a bílkovin, což má za následek řadu nejrůznějších potíží. V důsledku toho vznikají velké otoky, takzvané lymfedémy,“ říká certifikovaná lymfoterapeutka přerovské nemocnice Jitka Pavlátová.

Lymfodrenáž uvolňuje lymfatické cévy a aktivuje průchod lymfy v těle. Lymfatický systém odpovídá za sběr a odplavování odpadních toxických látek z tělesných tkání. V lidském těle o váze okolo 70 kilogramů je asi 8 litrů lymfy. Za normálních okolností protékají lymfatickým systémem denně zhruba 2 až 3 litry tekutin. „Lymfa obsahuje z převážné části bílkoviny, vodu, soli a látky vzniklé jako odpad metabolických procesů. Má převážně funkci detoxikační – zbavuje tělo škodlivých látek a tkáňových jedů. Nejčastější příčinou poruch lymfatického systému jsou pooperační stavy, opakované erysipely (růže), nádorová onemocnění i vrozená méněcennost lymfatického systému v dětském věku,“ uvádí Jitka Pavlátová. Nadměrné zatížení lymfatického systému toxiny, operací, infekcí a úrazem se projevuje únavou, otoky, sníženou schopností organismu čelit zátěži a nemocím.

„Lymfatické drenáže slouží k podpoře a obnovení přirozeného toku lymfy v lymfatickém systému a zlepšují výsledky léčby pooperačních a poúrazových stavů. Pacienti se po drenážích subjektivně i objektivně cítí lépe,“ sdělila lymfoterapeutka. Lymfodrenážní přístroj Lymfoven k aktivaci lymfatického systému pracuje na principu kontrolovaných tlakových vln. Jeden lymfodrenážní cyklus trvá 15 až 20 minut a používané drenážní tlaky se pohybují od 25mm Hg do 60mm Hg. „Lymfoven se skládá z vlastního přístroje a drenážních návleků na horní nebo dolní končetinu. Návleky jsou vícekomorové, aby umožnily pomalou drenáž končetiny. Princip činnosti spočívá v postupném nafukování a vyfukování jednotlivých komor drenážního návleku podle zadaného programu,“ vysvětlila lymfoterapeutka Jitka Pavlátová s tím, že dosud má přerovská nemocnice obdobný přístroj na rehabilitačním oddělení.

„Všichni pacienti, kteří budou k tomuto ošetření indikováni, musí mít doporučení od ortopeda, gynekologa, urologa, internisty, chirurga, angiologa nebo praktického či rehabilitačního lékaře. Každý pacient je vstupně vyšetřen lékařem lymfologem kožní ambulance Nemocnice Přerov. Lékař poté rozhodne o typu lymfodrenáže a frekvenci ošetření,“ dodává lymfoterapeutka. Lymfodrenáže provádí na kožní ambulanci Nemocnice Přerov v přízemí budovy LDN v pracovní době pondělí až pátek od 13:00 do 15:00. Pacienti se mohou telefonicky objednat na čísle 581 271 337 nebo 581 271 341.