Nemocnice AGEL Přerov

Přerovské nemocnici pomáhá nový pojízdný rentgen

1. 8. 2013

Přístroj používají radiologičtí asistenti při snímkování pacientů na chirurgické jednotce intenzivní péče.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Bc. Radka Baková

Novým pojízdným rentgenem se může pochlubit Nemocnice Přerov. Vysoce kvalitní rentgenový přístroj je nezbytným pomocníkem zejména při vyšetření imobilních pacientů. Nový rentgen, jenž přišel na téměř 600 tisíc korun, nahradil zhruba 30 let starý nevyhovující přístroj, který sice splňoval technické parametry, ale nevyhovoval požadavkům moderní radiologie. „Nový pojízdný přístroj používají radiologičtí asistenti při snímkování pacientů na chirurgické jednotce intenzivní péče. Jedná se o pacienty, u kterých není možný převoz na radiodiagnostické pracoviště. Proto se zhotovení snímků provádí přímo na lůžku pacienta,“ říká primářka Radiodiagnostického oddělení přerovské nemocnice MUDr. Romana Tarnoczy s tím, že po dokončení rekonstrukce pavilonu chirurgických oborů bude možné s tímto novým přístrojem provést rentgenologická vyšetření u nestabilních pacientů také na oddělení chirurgie, ortopedie a urologie.

Nejčastějším požadavkem na rentgenologická vyšetření u lůžka pacienta je snímek plic a břicha. Samozřejmě lze provést i další rentgenologická vyšetření, stejně jako na stacionárním rentgenologickém přístroji, limitem je pouze zdravotní stav pacienta a jeho mobilita.

„Nový pojízdný rentgen je analogový a tudíž se snímkuje na filmový materiál. Rentgenové filmy se stále zpracovávají ve vyvolávacích automatech, které se nachází jen na radiologickém oddělení,“ uvádí MUDr. Romana Tarnoczy. Podle ní filmový provoz klade vyšší nároky na přesnost práce radiologického asistenta. „Při provozu digitálním lze výsledný obraz na monitoru počítače dále upravit. S filmem nic takového není možné,“ dodává primářka.