Nemocnice AGEL Přerov

Nové přístroje pomohou rychleji odhalit nemoci trávicího traktu

11. 6. 2013

Průběh vyšetření lze nahrát a zachovat v DVD formě nebo pořídit digitální fotodokumentaci.

Text: Ing. Tomáš Želazko

Další investicí do zdravotnické techniky se může pochlubit Nemocnice Přerov. Zcela nové přístroje – video-sestava – pro vyšetření trávicího traktu jsou umístěny na chirurgické jednotce intenzivní péče (JIP) přerovské nemocnice. Novou videosestavu tvoří videoprocesor, zdroj světla na novém endoskopickém vozíku, monitor a odsávačka. Investice do nové videosestavy, která nahradila původní sestavu z roku 1998, přišla na půl miliónů korun.

Videosestava má nejmodernější technické parametry a lze díky ní vyšetřovat jícen, žaludek, dvanácterník nebo tlusté střevo. „Nová videosestava proti předchozí je kompatibilní s novými typy endoskopů, má kvalitnější a větší obraz, což nepochybně vede k přesnější diagnostice a léčbě. Průběh vyšetření lze nahrát a zachovat v DVD formě nebo pořídit digitální fotodokumentaci,“ říká MUDr. Tomáš Zeman z gastroenterologické ambulance interního oddělení přerovské nemocnice. Videosestava tedy slouží k provádění gastroskopií a kolonoskopií spolu s příslušnými instrumentálními zákroky u pacientů umístěných na chirurgické JIP, v průběhu operací na zažívacím traktu a dále u pacientů hospitalizovaných na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení a oddělení dlouhodobé intenzivní péče. Požadavek na umístění nových přístrojů na chirurgické JIP vznikl z toho důvodu, že gastroenterologické endoskopické pracoviště je umístěno v interním pavilonu, které není přímo dostupné ‚suchou‘ nohou z jiných oddělení nemocnic. „Někteří pacienti nejsou schopni transportu vzhledem k probíhající operaci, závažnosti zdravotního stavu nemocného, napojení na dýchací přístroj, monitory a léčebné aparatury. Přesouvání stacionární endoskopické jednotky do jiných pavilonů nemocnice by si vyžádalo velké časové ztráty a blokaci technického i zdravotnického personálu, v mimopracovní době by nebylo možné vůbec uskutečnit. Vždy by hrozilo poškození citlivých mechanismů přístrojů. Z toho důvodu byla pořízena videosestava a pacienti se vyšetří na příslušném oddělení,“ dodal MUDr. Zeman.