Nemocnice AGEL Přerov

Unikátní metodika ATLS pomáhá zachraňovat životy také v Nemocnici Přerov

31. 5. 2013

Zahraniční statistiky dokazují, že ATLS výrazně snižuje úmrtnost traumatologických pacientů.

Text a foto: Bc. radka Baková

Nejčastější příčinou úmrtí u osob do 40 let věku jsou ve vyspělých zemích úrazy. U dětí se jedná v rámci Evropské Unie každý rok o 20 tisíc úmrtí následkem traumat. Jen v České republice zemřelo v roce 2006 následkem úrazu 227 osob mladších 20 let. Odborníci ze spojených států se proto rozhodli vymyslet a zavést metodiku, která by následky úrazů řešila komplexně a co nejefektivněji.

Neštěstí jako podnět pro vznik ATLS

Metodika ATLS  (Advanced Trauma Life Support for Doctors) má své kořeny v 70. letech minulého století. Lékař James K. Styner v roce 1976 vzal svou rodinu na vyhlídkový let svým malým letadlem. Výlet se však změnil na tragédii – letadlo havarovalo a všichni pasažéři byli těžce zraněni, manželka zemřela na místě. Rodina byla ošetřena v nemocnici, která se nacházela nejblíže nehody. Pracoviště však nebylo schopno zraněným poskytnout adekvátní pomoc, a proto se lékař rozhodl své děti nechat transportovat. „Když mohou poskytnout lepší péči v poli s omezenými zdroji, než jsme já a moje děti obdrželi v primárním zdravotnickém zařízení, je něco špatného se systémem a systém se musí změnit," prohlásil tehdy James K. Styner a začal pracovat na nové komplexní metodice. Kurz kompletního standardizovaného přístupu k poraněnému pacientovi s názvem ATLS se začal vyučovat v roce 1980, přičemž garantem programu se stala American College of Surgeons. V současné době kurz absolvují také lékaři v České republice.

Jedním z několika lékařů, kteří již podstoupili kurz v originále v anglickém znění je MUDr. Petr Hasala, Ph.D., z chirurgického oddělení Nemocnice Přerov. MUDr. Hasala rovněž úspěšně absolvoval jako jeden z 12 lektorů z České republiky také lektorský kurz. Inaugurační kurz v Hradci Králové jsem absolvoval pod vedením lektorů z USA, Velké Británie, Francie, Dánska, Švédska, Norska a Slovinska. Během velmi intensivního několikadenního kurzu, probíhajícího kompletně v angličtině, jsme kromě přednášek absolvovali také asi 40 muláží, tedy simulovaných situací, které dokonale imitovaly situaci při ošetření kriticky poraněných nemocných. Kurz byl ukončen praktickou zkouškou a testem. Následně jsem úspěšně absolvoval ještě nadstavbový lektorský kurz, který opravňuje k výuce této problematiky po celém světě,“ vzpomíná na průběh kurzu Petr Hasala.

Přínos pro přerovské pacienty

Metodika zahrnuje celosvětově uznávané a nejpropracovanější postupy v neodkladné péči o poraněného v linii prvního kontaktu, které jsou používány v běžné praxi i na našem chirurgickém oddělení při ošetření závažně  poraněných nemocných.  Tímto velmi rychlým a efektivním způsobem je možné zvýšit šanci těchto kriticky nemocných na přežití traumatu.

Základní principy unikátního přístupu

Metodika ATLS zahrnuje komplexní přístup skládající se z mnoha kroků. Při velkém zjednodušení je možné si jednotlivé kroky první klíčové části, při níž je posuzované riziko poranění pacienta, zapamatovat pomocí jednoduché mnemotechnické pomůcky ABCDE:

A – Airways – dýchací cesty

Lékař musí nejdříve posoudit dýchací cesty. Pokud je raněný schopen mluvit, dýchací cesty budou pravděpodobně čisté. Je-li pacient v bezvědomí, mohou být blokovány – v takovém případě musí zdravotník zakročit.

B – breathing – dýchání

Lékař musí zkontrolovat, zda nejsou narušeny dýchací funkce.

C – circulation – cirkulace krve s kontrolou krvácení

Je velmi důležité předcházet krvácení, které bývá nejčastější příčinou úmrtí při úrazu.

D neurologické vyšetření

Pokud není základní vyšetření provedeno během primárního vyšetření, mělo by být provedeno následně. Krom zranění mohou mít na stav vědomí raněného vliv také drogy či jiné omamné látky, to musí lékaři vyloučit.

E – exposure and environmental control – kontrola pacienta

Pacient by měl být zcela svlečen a zkontrolován, následně zabalen do teplých dek.

Po základním prohlédnutí pacienta, zahajují lékaři sekundární fázi vyšetření, při které jsou prováděna fyzikální, rentgenová vyšetření, atd. Každá oblast těla je plně přezkoumána, monitorovány jsou rovněž vitální funkce pacienta.

„V současné době je plánováno začlenění ATLS kurzu do předatestační přípravy, což hodnotím jako velmi přínosné, neboť pouze systematický přístup ke kriticky poraněným může zvýšit jejich šanci na přežití,“ uvádí na závěr Petr Hasala.

ATLS® je ze strany American College of Surgeons licencovaný kurz pro lékaře pracující v týmu ale i samostatně v rámci vstupního ošetření závažně zraněných pacientů, zejména na urgentních příjmech nemocnic a v přednemocniční péči. V současnosti je program celosvětově uznávaným a nejdokonalejším systémem život zachraňujících postupů u závažně zraněných, je vyučován a praktikován v 63 zemích světa. V březnu 2010 po dlouhodobých přípravách Committee of Trauma American College of Surgeons přijala Českou republiku do ATLS programu. Následně proběhly intensivní instruktorské kurzy v Nottinghamu a Hradci Králové.